• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

logotyp UE EFS

 

Miasto Konin / Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie 

realizują projekt pod nazwą „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nalata 2014-2020

Nr Osi Priorytetowej: 8. Edukacja, Działanie: 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie: 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

 

Projekt obejmuje swym zasięgiem Miasto Konin w województwie wielkopolskim.

Projekt „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat ” jest realizowany od dnia 01 kwietnia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. w Mieście Konin w Przedszkolu nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie, przy czym działanie związane z bieżącym funkcjonowaniem nowopowstałego oddziału przedszkolnego realizowane będzie od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021r.

Celem głównym projektu jest utworzenie do 31.08.2021 r. w Przedszkolu nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 i 4-letnich, w tym jedno dziecko z niepełnosprawnością, poprzez zatrudnienie 2 nowych nauczycielek kontraktowych, a także podniesienie kwalifikacji zawodowych nowo zatrudnionych nauczycielek wychowania przedszkolnego w toku kursów oraz dostosowanie pomieszczeń nowego oddziału przedszkolnego, organizacji placu zabaw, poprawie bezpieczeństwa w otoczeniu przedszkola oraz wykonanie podjazdu dla dzieci z nipełnosprawnością w celu dostosowania potrzeb do realizacji nowoczesnej edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 1. Organizacja nowych miejsc wychowania przedszkolnego
 2. Bieżące funkcjonowanie przedszkola
 3. Rozszerzenie oferty placówki przedszkolnej – zajęcia dodatkowe:
  • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne
  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci 3 i 4-letnich
  • Zajęcia z elementami sensoryki + Trening Umiejetności Społecznych (warsztaty z rodzicami)
  • Zajęcia z Terapii Ręki
  • Zajęcia wg Planu Daltońskiego
  • Zajęcia z kompetencji poznawczych i kluczowych
 4. Podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych nowo zatrudnionych nauczycieli

Wartość projektu: 303.710,00 zł

Kwota dofinansowania: 258.153,50 zł.

Załączniki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy dziecka – uczestnika projektu

Formularz zgłoszeniowy rodzica

Oświadczenie uczestnika projektu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU