• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA PRZEDSZKOLA NR 17 „WOJTUSIOWA IZBA” W KONINIE na rok szkolny 2020/2021

6.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, (pozostałe dzieci zabawy dowolne), czynności opiekuńcze, rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty z rodzicami.

 8.00 – 13.00CZAS BEZPŁATNEGO NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI USTALONY PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE

 zabawy ruchowe, zestawy zabaw ruchowych, zestawy ćwiczeń porannych, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, dyżury, śniadanie, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego , język angielski, rytmika,

 zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne tematyczne, dydaktyczne, inne, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali gimnastycznej, praca w kąciku przyrody, prace gospodarcze, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, czynności opiekuńcze, czynności higieniczno-porządkowe, obiad, bajko terapia, ćwiczenia relaksacyjne, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13.00 – 16.00 – zajęcia dodatkowe, zabawy dydaktyczne utrwalające poznane wiadomości i umiejętności, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dz. uzdolnionym – rozwijanie zainteresowań dzieci (pozostałe dzieci zabawy dowolne), rozmowy indywidualne, czynności opiekuńcze, zabawy na świeżym powietrzu, podwieczorek, czynności higieniczne, zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, gry stolikowe i inne.

16.00 – 17.00 – zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne, rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty indywidualne z rodzicami, czynności opiekuńcze, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci do domu.

Rozkład posiłków w roku szkolnym 2020/2021:

Śniadanie – 8.30, Obiad – 12.00, Podwieczorek – 14.30.