• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE V „ ISKIERKI” W ROKU SZKOLNYM 2020/21.

7.00-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna oraz w małych zespołach.

8.00-8.15 Pełnienie obowiązków przez dyżurnych, ustalenie planu dnia. Zabawy integrujące grupę. Zestawy ćwiczeń porannych.

8.15 -9.00 Przygotowanie do śniadania (czynności higieniczne: mycie rąk, korzystanie z toalety). Śniadanie. Czynności higieniczne po śniadaniu.

9.00-11.45 Zajęcia wg planu daltońskiego – realizacja zadań edukacyjnych wg. przyjętego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia w kręgu (zapoznanie z celami i zadaniami na dany tydzień, refleksja). Praca samodzielna w kącikach. Praca w parach. Praca w zespołach. Zabawa dowolna. Spacery po przedszkolnym placu zabaw oraz okolicy przedszkola, zabawy konstrukcyjne w piaskownicy oraz dowolne na placu przedszkolnym lub w sali (w razie brzydkiej pogody), zabawy ruchowe.

11.45- 12.30 Przygotowanie do obiadu Czynności higieniczne. Pełnienie dyżurów. Obiad- zachęcanie do samodzielnego spożywania posiłku, poprawnego posługiwania się sztućcami. Czynności higienicze.

12.30-13.00 Poobiedni odpoczynek. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk, bajek czytanych przez nauczyciela.

13.00–14.15 Praca samodzielna w kącikach daltońskich. Zabawa dowolna. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw. Zabawy ruchowe.

14.15-15.00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne. Pełnienie dyżurów. Podwieczorek. Czynności higieniczne po podwieczorku.

15.00–16.00 Zabawy w sali i na powietrzu. Praca indywidualna i w małych zespołach. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Rozchodzenie się dzieci.