• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY „ CHOCHLIKI”  W ROKU SZKOLNYM 2020/21.

7.00–8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna oraz w małych zespołach.

8.00–8.20 Zabawy integrujące grupę( zabawy przy muzyce, w kole wiązanym.)Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci .Ćwiczenia ogólnorozwojowe(np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchowa). Zabawa ruchowa.

8.20–9.00 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Śniadanie. Czynności higieniczne i samoobsługowe po śniadaniu( doskonalenie samodzielności w zakresie korzystania z toalety oraz prawidłowego mycia rak).

9.00–10.00 Zajęcia dydaktyczne organizowane i kierowane przez nauczyciela w oparciu o realizowany program wychowania przedszkolnego.

10.00-11.40 Zabawa dowolna. Spacery po przedszkolnym placu zabaw oraz okolicy przedszkola, zabawy konstrukcyjne w piaskownicy oraz dowolne na placu przedszkolnym lub w sali (w razie brzydkiej pogody), obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe.

11.40–12.40 Przygotowanie do obiadu Czynności higieniczne. . Obiad- zachęcanie do samodzielnego spożywania posiłku, poprawnego posługiwania się sztućcami. Przygotowanie do odpoczynku.

12.40- 13.30 Poobiedni relaks przy muzyce relaksacyjnej, utwory literatury dziecięcej czytane przez nauczyciela.

13.30-14.15 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie. Zabawa ruchowa.

14.15-15.00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne.  Podwieczorek. Czynności higieniczne po podwieczorku.

15.00–17.00  Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, , praca indywidualna i w małych zespołach, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.