• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE I „ ŚMIESZKI”  W ROKU SZKOLNYM 2020/21.

7.00–8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna oraz w małych zespołach.

8.00–8.15  Ustalenie planu dnia. Zabawy integrujące grupę. Zabawa poranna.

8.15–9.00 Przygotowanie do śniadania (czynności higieniczne: mycie rąk, korzystanie z toalety). Śniadanie. Czynności higieniczne po śniadaniu.

9.00–11.45 Zajęcia z elementami planu daltońskiego – realizacja zadań edukacyjnych wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia w kręgu (zapoznanie z zadaniami na dany tydzień, refleksja). Zajęcia samodzielne w kącikach.  Zabawa dowolna. Spacery po przedszkolnym placu zabaw oraz okolicy przedszkola, zabawy konstrukcyjne w piaskownicy oraz dowolne na placu przedszkolnym lub w sali (w razie brzydkiej pogody), zabawy ruchowe.

11.45–12.30 Przygotowanie do obiadu Czynności higieniczne. . Obiad- zachęcanie do samodzielnego spożywania posiłku, poprawnego posługiwania się sztućcami.

12.30- 14.15 Odpoczynek poobiedni na leżaczkach.

14.15-15.00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne.  Podwieczorek. Czynności higieniczne po podwieczorku.

15.00–16.00 Zabawy w sali i na powietrzu. Praca indywidualna i w małych zespołach. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Rozchodzenie się dzieci.