• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Szanowni Rodzice,

wpłaty za przedszkole po wcześniejszym uzyskaniu informacji z przedszkola
o wysokości należności, prosimy kierować na konto:

70 1560 0013 2015 2803 7330 0001

PROSIMY RÓWNIEŻ O WPŁATĘ DOKŁADNIE TAKIEJ KWOTY,
JAKA ZOSTANIE PODANA W PRZEDSZKOLU,  WPISANIE W TYTULE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ GRUPY

Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu

Odpłatność za przedszkole składa się z dwóch części:

 1. Opłaty za wyżywienie ( koszt surowca tzw. ”wsad do kotła”).

Wysokość dziennej stawki żywieniowej  w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 7,50 zł

(tj. śniadanie: 2,25 zł, obiad 3,75 zł, podwieczorek 1,50 zł)

 1. Opłaty za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę, która wynosi 1 zł za godzinę;            Z ww. opłaty zwolnione są dzieci 6 letnie oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godz. od 8.00 do 13.00.

Zasady odpłatności określa Uchwała Nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin oraz Uchwała Nr 160 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 673 z dnia 28 lutego 2018 r.

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIkad_szczegoly&kadencja=7&id=673

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIIkad_szczegoly&kadencja=8&id=160

Opłaty za żywienie i godziny pobytu poza bezpłatną podstawą programową należy wnosić miesięcznie w terminie do 15- go dnia każdego miesiąca na konto przedszkola. Przedszkole pobiera opłaty za pobyt dzieci – „ z góry” za dany miesiąc, odpisy za dni nieobecności dokonywane są  „ z dołu” za dany miesiąc z tytułu nieobecności dziecka w wysokości dziennej stawki żywieniowej oraz liczby godzin przekraczających czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Za zwłokę we wnoszeniu opłat za wyżywienie dziecka i korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę, przedszkole nalicza odsetki.