• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Szanowni Rodzice!

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 26.03.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

1. Zawiesza się czasowo funkcjonowanie przedszkola w formie stacjonarnej. Ograniczenia obowiązują od dnia 29.03.2021 do 09.04.2021r .

2. Przedszkole organizuje dyżur w formie opieki dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie złożonego przez rodzica wniosku do dyrektora przedszkola.Termin składania wniosków 29.03.2021 r. godz. 7.00-8.30. We wniosku należy zawrzeć informacje na temat miejsca wykonywanej pracy przez rodziców oraz dni, w których dziecko będzie korzystać z przedszkola. Wnioski można składać tylko w w.w terminie, informacje te są niezbedne do pilnego zorganizowania pracy przedszkola - stacjonarnej i zdalnej, zaplanowania  również żywienia.

Osoby uprawnione do skorzystania z opieki zgodnie z w.w rozporządzeniem:
1) rodzice dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych
oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

3. Przedszkole również na wniosek rodzica prowadzi stacjonarnie zajęcia dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego - ( termin składania wniosków 29.03.2021 od 8.00 do 13.00).

4. W okresie tym wzorem ubiegłego roku dzieci przebywające w domu będą mogły realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

5. W związku z zamknięciem przedszkoli, od dnia 29.03. 2021 r. do 09.04.2021 r. ze względów bezpieczeństwa epidemicznego, budynek przedszkola będzie niedostępny dla osób z zewnątrz, oprócz rodziców, którzy zawnioskowali o objęcie ich dziecka opieką, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie sprawy, które prowadzi przedszkole są możliwe do załatwienia drogą telefoniczną i elektroniczną. W celu załatwienia niezbędnej sprawy prosimy o kontakt: telefoniczny: 63 243 10 74, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                           

                                                                                                                           Z poważaniem Renata Kasperowicz dyrektor przedszkola