• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

,,PATRIOTYZM i POLSKA W OCZACH DZIECKA”

 

1.Organizator konkursu:

Przedszkole nr 17 ,, Wojtusiowa Izba” ul. Okólna 57 w Koninie

2.Adresat konkursu:

Dzieci z przedszkola nr 17 w Koninie

3.Czas trwania konkursu:

Od 27.10.2020r -12.11.2020r

4.Cele konkursu:

-promowanie wśród dzieci idei patriotyzmu

-kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem , jego historią i tradycją

-propagowanie wiedzy o tematyce patriotycznej w formie plastycznej

-kształtowanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci

-rozwijanie kreatywności dzieci

-czerpanie radości z procesu tworzenia i prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej

5.Tematyka i format prac:

-tematem prac jest Polska-jej przeszłość i teraźniejszość, więź z krajem ojczystym, uczucia i postawy patriotyczne, a także ukazanie symboli narodowych w formie plastycznej

6.Technika prac:

Organizator zezwala na wykonanie dowolnej pracy, w dowolnym formacie oraz dopuszcza wykonanie pracy przestrzennej. Praca może być wykonana dowolną techniką: rysunek, collage, malarstwo na szkle, grafika, rzeźba, batik, ceramika, tkanina i inne.

7.Przebieg konkursu:

-dzieci wykonują prace samodzielnie( młodsze dzieci z pomocą rodziców)

-każde dziecko wykonuje jedną pracę konkursową

-prace należy dostarczać osobiście do Przedszkola nr 17 w Koninie do dnia

06 listopada 2020 roku

-do każdej pracy należy dołączyć metryczkę(imię i nazwisko dziecka i nazwę grupy)

-jury dokonuje oceny prac pod względem pomysłu, walorów plastycznych i sposobu przedstawienia tematu, wkładu pracy i ogólnego wrażenia artystycznego.

WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ 12 LISTOPADA 2020 roku.

8.Nagrody:

-uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i wyróżnienia

9.Postanowienia końcowe:

Dostarczenie prac na konkurs oznacza, że uczestnicy i ich rodzice wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz jego wizerunku w mediach i na stronie internetowej w celach wynikających z regulaminu konkursu

10. Wszelkie pytania proszę kierować do organizatora konkursu pod nr telefonu: 785-828-482

 

Nauczyciel odpowiedzialny za konkurs:

Iwona Fabiszak

Tel.785-828-482