• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Deklaracja Dostępności

Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.przedszkole17.edu.konin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole17.edu.konin.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-02-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
– brak focusu wokół elementów nawigacyjnych
– filmy, które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Renata Kasperowicz, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 243 10 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba” , ul. Okólna 57, 62-510 Konin

1. Ul. Okólna 57 – główny budynek przedszkola, w którym mieszczą się następujące pomieszczenia:

– Gabinet Dyrektora,

– Pomieszczenia administracyjne,

– 5 sal zajęć dla dzieci,

– 1 sala zajęć dodatkowych,

– Pomieszczenia sanitarne, gospodarcze i socjalne.

2. Opis dostępności wejścia do budynku

– wejście główne : niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową;

– do budynku prowadzą schody: nie oznaczone kontrastowo żółtym odblaskowym pasem;

– budynek jest dwupiętrowy.

3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

– Korytarz na poziomie 1 : dostępny;

– Brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższą kondygnację;

– Windy na wyższą kondygnację : brak.

4. Opis dostosowań

– Platforma: brak

– Pochylnia: brak

– Pętla indukcyjna: bark

– Toalety: nie dostosowane

5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

6. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przedszkole nie dysponuje parkingiem;

– Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

7. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

– Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do głównego budynku Przedszkola nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie

8. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online

Brak takiej osoby

9. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

– przesłać informację wraz z kontaktem zwrotny do zgłaszającego wypełniając formularz: https://bip.konin.eu/index.php?d=inf_dla_nieslyszacych

– e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod nr telefonu 63 243 10 74, 63 243  20 88