Zajęcia dodatkowe

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH

W PRZEDSZKOLU NR 17 W KONINIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PONIEDZIAŁEK

12.15 – 12.45 religia na życzenie rodziców gr. IV Duszki

WTOREK

13.00 – 13.30 – gimnastyka korekcyjna, prowadząca Barbara Przyjemska

13.30 – 14.00 – gimnastyka korekcyjna, prowadząca Barbara Przyjemska

13.00 – 13.30 – zajęcia z kodowania, prowadząca Renata Pałys

13.30 – 14.00 – zajęcia z kodowania, prowadząca Renata Pałys

ŚRODA

10.45 – 11.25 basen gr. IV Duszki i gr. V Iskierki – Szkoła Podstawowa nr 3 w Koninie

12.15 – 12.45 – religia na życzenie rodziców gr. V Iskierki

CZWARTEK

9.00 – 11.30 rytmika: prowadząca instruktor z MDK w Koninie – pani Maria Figaj

9.00 – 9.20 dzieci z gr. I Śmieszki

9.20 –  9.40 dzieci z gr. II Chochliki

9.45 – 10.15 dzieci z gr. III Psotki

10.20 – 10.50 dzieci z gr. IV Duszki

10.55 – 11.25 dzieci z gr. V Iskierki

PIĄTEK

13.00 – 14.30 zajęcia plastyczne, prowadząca Renata Pałys

12.15 – 12.45 – religia na życzenie rodziców gr. IV Duszki

14.15 – 14.45 – religia na życzenie rodziców gr. V Iskierki