Programy i projekty

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 1. „Trampolina” Program Wychowania Przedszkolnego wyd. PWN, autorstwa Małgorzaty Janiak, Kamili Witerskiej – grupy I, II, IV, V – numer dopuszczenia: P-17/1/2019.
 2. „Program wychowania przedszkolnego” wyd. PWN, autorstwa Elżbiety Kordos – grupa III – numer dopuszczenia: P-17/2/2019.

Jako wzbogacenie treści zawartych w ww. programach wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje dodatkowe programy: własne i innych autorów – treści wynikające z misji przedszkola i potrzeb środowiska lokalnego:

 1. „Kultura ludowa naszego kraju” – program edukacji kulturowej dla dzieci 3-6 letnich – program własny realizowany we wszystkich grupach.
 2. „Przedszkolaki odkrywają świat” – program własny realizowany we wszystkich grupach.
 3. „Mali artyści” program własny realizowany na zajęciach plastycznych.
 4. „Uczymy dzieci programować” Program edukacyjny innego autora – realizowany w grupie II i na zajęciach dodatkowych z kodowania i programowania.
 5. „Czyste powietrze wokół nas” program PPIP realizowany w grupach: IV, V.
 6. „Mamo, Tato, co Wy na to?” program PPIP realizowany w grupach: IV, V.

„Kocham dobrego Boga” – program wyd. Komisja Wychowania Katolickiego KEP realizowany na religii w grupach: IV, V – numer dopuszczenia: P-17/3/2019.

REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PROJEKTY EDUKACYJNE, INNOWACJE M.IN.:

 1. Plan daltoński – gr. II, IV.
 2. Innowacja pedagogiczna „Kodujące przedszkolaki zdobywają kompetencje kluczowe” – gr. II.
 3. Innowacja pedagogiczna z warsztatu dla nauczycieli ShowPedagogika „Doskonałe nawyki maja moje smyki” Tańce Wychowańce i Bajki Pedagogiczne (stwórz w grupie 7 pedagogicznych nawyków) – gr. II i IV.