Programy i projekty

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 1. „Trampolina” Program Wychowania Przedszkolnego wyd. PWN – grupa V – numer dopuszczenia: P-17/1/2018.
 2. „Nasze przedszkole”  Program Wychowania Przedszkolnego wyd. MAC – grupa I, III – numer dopuszczenia: P-17/2/2018.
 3. „Kocham Przedszkole” Program wychowania Przedszkolnego wyd. WSiP – grupa II,  IV – numer dopuszczenia: P-17/3/2018.

Jako wzbogacenie treści zawartych w ww. programach wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje dodatkowe programy: własne i innych autorów – treści wynikające z misji przedszkola i potrzeb środowiska lokalnego:

 1. „Kultura ludowa naszego kraju” – program edukacji kulturowej dla dzieci 3-6 letnich – program własny realizowany we wszystkich grupach.
 2. „Przedszkolaki odkrywają świat” – program własny realizowany we wszystkich grupach.
 3. „Mali artyści” program własny realizowany na zajęciach plastycznych.
 4. „Uczymy dzieci programować” Program edukacyjny innego autora – realizowany w grupie I.
 5. „Czyste powietrze wokół nas” program PPIP realizowany w grupach: IV, V.
 6. „Mamo, Tato, co Wy na to?” program PPIP realizowany w grupach: IV, V.

„Kocham dobrego Boga” – program wyd. Komisja Wychowania Katolickiego KEP realizowany na religii w grupach: III, IV, V – numer dopuszczenia: P-17/4/2018.

REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 PROJEKTY EDUKACYJNE M.IN.:

 1. „Piękna Nasza Polska Cała” międzynarodowy projekt edukacyjny – realizowany we wszystkich grupach.
 2. „ABC ekonomii” czyli pierwsze kroki w świecie finansów projekt edukacyjny realizowany w grupach: IV, V.