Oferta

Podstawa programowa

Obowiązująca podstawa programowa wychowania przedszkolnego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do … Czytaj dalej Podstawa programowa

Programy i projekty

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019 „Trampolina” Program Wychowania Przedszkolnego wyd. PWN – grupa V – numer dopuszczenia: P-17/1/2018. „Nasze przedszkole”  Program Wychowania Przedszkolnego wyd. MAC – grupa I, III – numer dopuszczenia: P-17/2/2018. „Kocham Przedszkole” Program wychowania Przedszkolnego wyd. WSiP – grupa II,  IV – numer dopuszczenia: P-17/3/2018. Jako wzbogacenie treści zawartych … Czytaj dalej Programy i projekty

Zajęcia dodatkowe

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH W PRZEDSZKOLU NR 17 W KONINIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 PONIEDZIAŁEK 10.00 – 14.15 zajęcia logopedyczne indywidualne, grupowe – prowadząca – pani Klaudia Strugalska 10.30 – 11.00 zajęcia specjalistyczne – tyflopedagogiczne, indywidualne – prowadząca pani Monika Jędrzejczak 13.00 – 14.00 zajęcia plastyczne – prowadząca – pani Renata Pałys WTOREK 12.00 -12.30 zajęcia rewalidacyjne, … Czytaj dalej Zajęcia dodatkowe

Kalendarz uroczystości

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019     L.p.   Rodzaj uroczystości   Planowany termin   Osoba odpowiedzialna 1. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka Wrzesień 20.09.2018 Dyrektor, część artystyczna Barbara Przyjemska, prowadzenie zabawy w przedszkolu Agnieszka Krzywdzińska, pozostałe zadania nauczyciele grup 2. Dzień Edukacji Narodowej Październik 12.10.2018 Nauczycielki grup IV i V Danuta Kuznowicz, Urszula Grzelak 3. … Czytaj dalej Kalendarz uroczystości

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA PRZEDSZKOLA NR 17 „WOJTUSIOWA IZBA” W KONINIE na rok szkolny 2018/2019 6.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, (pozostałe dzieci zabawy dowolne), czynności opiekuńcze, rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty z rodzicami.  8.00 – 13.00 – CZAS BEZPŁATNEGO … Czytaj dalej Ramowy rozkład dnia