Oferta

Podstawa programowa

Obowiązująca podstawa programowa wychowania przedszkolnego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do … Czytaj dalej Podstawa programowa

Programy i projekty

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020 „Trampolina” Program Wychowania Przedszkolnego wyd. PWN, autorstwa Małgorzaty Janiak, Kamili Witerskiej – grupy I, II, IV, V – numer dopuszczenia: P-17/1/2019. „Program wychowania przedszkolnego” wyd. PWN, autorstwa Elżbiety Kordos – grupa III – numer dopuszczenia: P-17/2/2019. Jako wzbogacenie treści zawartych w ww. programach wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje … Czytaj dalej Programy i projekty

Zajęcia dodatkowe

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH W PRZEDSZKOLU NR 17 W KONINIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 PONIEDZIAŁEK 12.15 – 12.45 religia na życzenie rodziców gr. IV Duszki WTOREK 13.00 – 13.30 – gimnastyka korekcyjna, prowadząca Barbara Przyjemska 13.30 – 14.00 – gimnastyka korekcyjna, prowadząca Barbara Przyjemska 13.00 – 13.30 – zajęcia z kodowania, prowadząca Renata Pałys 13.30 – 14.00 … Czytaj dalej Zajęcia dodatkowe

Kalendarz uroczystości

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020     L.p.   Rodzaj uroczystości   Planowany termin   Osoba odpowiedzialna 1. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka Wrzesień 20.09.2019 Nauczycielki wszystkich grup 2. Dzień Edukacji Narodowej Październik 14.10.2019 Urszula Rosicka 3. Święto Niepodległości Listopad 12.11.2019 Natalia Woźniak 4. Pasowanie  na przedszkolaka Listopad Urszula Grzelak, Iwona Fabiszak 5. Wieczór … Czytaj dalej Kalendarz uroczystości

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA PRZEDSZKOLA NR 17 „WOJTUSIOWA IZBA” W KONINIE na rok szkolny 2019/2020 6.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, (pozostałe dzieci zabawy dowolne), czynności opiekuńcze, rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty z rodzicami.  8.00 – 13.00 – CZAS BEZPŁATNEGO … Czytaj dalej Ramowy rozkład dnia