Oferta

PROJEKT EFS

  Miasto Konin / Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie  realizują projekt pod nazwą „Poznaję świat ucząc się od najmłodszych lat” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego nalata 2014-2020 Nr Osi Priorytetowej: 8. Edukacja, Działanie: 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie: 8.1.1 Edukacja … Czytaj dalej PROJEKT EFS

Podstawa programowa

Obowiązująca podstawa programowa wychowania przedszkolnego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do … Czytaj dalej Podstawa programowa

Programy i projekty

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021 „Trampolina” Program Wychowania Przedszkolnego wyd. PWN, autorstwa Małgorzaty Janiak, Kamili Witerskiej – grupy I, II, III, IV, V – numer dopuszczenia: PR -1/2020/21 Jako wzbogacenie treści zawartych w ww. programie wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje dodatkowe programy: własne i innych autorów – treści wynikające z misji przedszkola i … Czytaj dalej Programy i projekty

Zajęcia dodatkowe

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH W PRZEDSZKOLU NR 17 W KONINIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 PONIEDZIAŁEK Logopedia 10.00-12.00 Plastyka 13.00-14.00   WTOREK Logopedia 12.30-13.30   ŚRODA Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 11.00-11.30 Zajęcia rozwijające kompetencje  emocjonalno-społeczne 12.30-14.30 Kodowanie – 13.00-14.00     CZWARTEK Logopedia 12.30-14.30 Kodowanie 13.00-14.00   PIĄTEK Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 11.00-11.30 Logopedia 12.30-13.30 Plastyka 13.00-14.00 Gimnastyka Korekcyjna – 13.00-14.00 … Czytaj dalej Zajęcia dodatkowe

Kalendarz uroczystości

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Nazwa imprezy/uroczystości Termin realizacji Dzień Kropki 15 września Dzień Przedszkolaka 21 września Dzień Uśmiechu 2 października Codee Week – Tydzień kodowania 12-16 października Dzień Edukacji Narodowej 14 października Uroczystość przedszkolna z okazji Święta Niepodległości 11 listopada Andrzejki   30 listopad Mikołajki   7 grudnia Jasełka Gr. I- 18.12 … Czytaj dalej Kalendarz uroczystości

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA PRZEDSZKOLA NR 17 „WOJTUSIOWA IZBA” W KONINIE na rok szkolny 2020/2021 6.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, (pozostałe dzieci zabawy dowolne), czynności opiekuńcze, rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty z rodzicami.  8.00 – 13.00 – CZAS BEZPŁATNEGO … Czytaj dalej Ramowy rozkład dnia