O nas

Nasze motto:

Przedszkole tu się rozwija świat dziecka…

Wojtusiowa Izba oferuje:

– 125 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym

– duży atrakcyjny ogród z placem zabaw dla dzieci

– bardzo dobre warunki lokalowe

– dobrze wyposażone sale dydaktyczne

– dobrze wyposażoną salę zabaw i ćwiczeń ruchowych

– kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną

– bogatą ofertę edukacyjną

– zajęcia dodatkowe

– zajęcia specjalistyczne

– bogaty kalendarz uroczystości przedszkolnych

– spacery, wycieczki edukacyjne

– szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym, instytucjami zewnętrznymi

Zapewniamy!:

– miłą, rodzinną atmosferę

– wspieranie rozwoju każdego dziecka

– bezpieczeństwo i akceptację

– wsparcie rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci

Nie zapominamy o rodzimej tradycji i kulturze zapoznając dzieci  z twórczością regionalną!

Zapraszamy do „Wojtusiowej Izby”!