Kadra

Dyrektor – mgr Renata Kasperowicz

Społeczny zastępca dyrektora – mgr Urszula Rosicka

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

I grupa – mgr Urszula Grzelak, mgr Iwona Fabiszak

II grupa – mgr Renata Pałys, mgr Natalia Woźniak

III grupa – mgr Urszula Rosicka, mgr Oktawia Kolasa

IV grupa – mgr Barbara Przyjemska, mgr Klaudia Strugalska

V grupa – mgr Agnieszka Krzywdzińska, mgr Beata Telesińska, mgr Monika Biernacka

Nauczyciele języka angielskiego:

Natalia Woźniak gr. I, II

Oktawia Kolasa gr. III

Klaudia Strugalska gr. IV

Agnieszka Krzywdzińska gr. V

Nauczyciele specjaliści, terapeuci:

Klaudia Strugalska – logopeda

BeataTelesińska  – terapeuta pedagogiczny

Monika Biernacka – pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny

Urszula Rosicka – oligofrenopedagog

Pracownicy administracji i obsługi:

Monika Gawor – główna księgowa

Karolina Majda – starszy specjalista

Danuta Kołodziej – starszy intendent

Katarzyna Wróbel – kucharka

Aldona Dorawa – pomoc kuchenna

Monika Żerkowska – pomoc kuchenna

Woźne oddziałowe:

Anna Mróz

Aleksandra Kolosek

Barbara Strzyżykowska

Anna Piaskowska

Ilona Pawlęta

Dozorca Stanisław Kałużny