Plan pracy

Plan pracy – czerwiec 2019

Tematyka kompleksowa:
1. Dżungla.
2.Hop! Do szkoły!
3.Hop! Na wakacje!
4.Hop! Na wakacje! cd
Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
1. Wzbogacanie wiedzy o zwierzętach egzotycznych, bezpieczne zachowanie się w kontaktach           ze zwierzętami oraz w ZOO.
2.Rozumienie konieczności podjęcia nauki w szkole, rozwijanie zdolności współdziałania                   w zespole i panowania nad emocjami wynikającymi z rywalizacji,
3.Przybliżanie różnych regionów Polski, ich położenie na mapie.
4.Przyswajanie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego, wdrażanie zasad kulturalnego odpoczynku.