Plan pracy zdalnej

Zajęcia z religii- „Każda parafia ma swojego patrona”

Zajęcia z religii- „Dzień Ojca”

Zabawy z kodowaniem- 23.06.2020 r.

Dyplom uczestnika pracy zdalnej

Zajęcia edukacyjne do tematu kompleksowego ,,Bezpieczne wakacje” 22.06-26.06.2020 r.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne do tematu kompleksowego ,,Bezpieczne wakacje” 22.06-26.06.2020 r. 

Dodatkowe zajęcia plastyczne- 19.06.2020 r.

Zadania z religii- „Jestem kochanym dzieckiem Boga”

Zadania z religii- „Przepraszamy za złe uczynki”

Zabawy z kodowaniem- 16.06.2020 r.

Zadania edukacyjne do tematu kompleksowego „Transport”- 15.06-19.06.2020 r.

Zadania z religii- „Przepiękny spacer z Bogiem”.

Zadania z religii- „Boże Ciało”.

Zadania z religii- 08.06-12.06.2020 r.

Zabawy z kodowaniem-09.06.2020 r.

Zadania edukacyjne do tematu kompleksowego „Lato”-08.06-12.06.2020 r.

Dodatkowe zajęcia plastyczne- 05.06.2020 r.

Zadania z religii- 02.06.2020 r.

Zabawy z kodowaniem-02.06.2020 r.

Zadania edukacyjne do tematu kompleksowego „Dzień Dziecka”- 01.06-05.06.2020 r.

Zadania z religii-28.05.2020 r.

Zadania edukacyjne do tematu kompleksowego ,,Dzień Dziecka” 25.05-29.05.2020 r.

Zabawy z kodowaniem- 19.05.2020 r.

Ankieta dla rodziców, których dzieci brały udział w dodatkowych zajęciach z kodowania. Prosimy o wypełnienie- link: https://www.interankiety.pl/i/grlp9g9r

Prosimy o wypełnienie ankiety przez rodziców, których dzieci brały udział w dodatkowych zajęciach z plastyki: https://www.interankiety.pl/i/g7KBdm2W . Ankieta jest anonimowa i ma celu poznanie Państwa opinii na temat zajęć prowadzonych w Przedszkolu w zakresie rozwijania zainteresowań plastycznych. Dziękujemy.

Zajęcia edukacyjne do tematu kompleksowego ,,Moja rodzina” 18.05 – 22.05.2020 r. 

Zajęcia z religii- 11.05-15.05.2020 r.

Zabawy z kodowaniem 12.05.2020 r.- (zadanie na str. 5- proszę o wydrukowanie i odkodowanie obrazka).

Zajęcia edukacyjne do tematu kompleksowego ,,W krainie emocji” 11.05 – 15.05.2020 r. 

Dodatkowe zajęcia plastyczne- 08.05.2020 r.

Zabawy z kodowaniem- 05.05.2020 r.

Dzień Strażaka

Kominiarz – ciekawostki

Język angielski – emocje

Zadania edukacyjne do tematu kompleksowego ,,Dzień strażaka” 04 – 08.05.2020 r. 

Propozycja zabaw z kodowaniem- 28.04.2020 r.

Zajęcia z religii- 27.04-30.04.2020 r.

Zadania edukacyjne do tematu kompleksowego ,,Polska to mój dom” –                                          27.04. – 30.04. 2020 r. 

Propozycja dla dzieci uczęszczających na dodatkowe zajęcia plastyczne- 24.04.2020 r.

Zadania dodatkowe

Propozycje zabaw z kodowaniem-21.04.2020 r.

Zajęcia z religii- 20.04-24.04.2020 r.

Ekozadania do prezentacji pt. ,,Dzień Ziemi”

Zadania edukacyjne dla dzieci do tematu kompleksowego ,,Dbamy o naszą planetę”              20.04 – 24.04.2020 r. 

Dodatkowe zajęcia plastyczne- 17.04.2020 r.

Zadania dodatkowe dla chętnych do tematu Wielkanoc

Zajęcia z religii- 14-17.04.2020r.

Propozycja zabaw z kodowaniem „Wieże z rolek”- 14.04.2020 r.

Zadania specjalne ,,Hodowla roślin”

Zadania edukacyjne dla dzieci do tematu kompleksowego Wielkanoc 14.04-17.04.2020 r.

Memory Wielkanocne

Gra Żabi Piotruś

Zajęcia z religii-06.04-10.04.2020

Propozycja zajęć dodatkowych z kodowania- 07.04.2020 r.

Zadania edukacyjne dla dzieci do tematu kompleksowego ,,Tradycje Wielkanocne”.                06.04 – 10.04.2020 r.

Propozycja pracy plastycznej dla dzieci uczęszczających na dodatkowe zajęcia plastyczne- 03.04. 2020 r.

Zadania bez nudy- czyli kodowanie 31.03.2020 r.

Zajęcia z religii- 30-.03-03.04.2020r.

Zadania edukacyjne dla dzieci do tematu kompleksowego ,,W krainie muzyki”. 30.03. – 03.04.2020 r. 

Propozycja pracy plastycznej dla dzieci uczęszczających na dodatkowe zajęcia plastyczne-27.03.2020 r.

Propozycja pracy plastycznej dla dzieci uczęszczających na dodatkowe zajęcia plastyczne.

Dodatkowe zajęcia z kodowania.

Zadania edukacyjne dla dzieci do tematu kompleksowego ,, Wiosna w ogrodzie”.                           23.03 – 27.03.2020 r.

Propozycja dla rodziców jako dodatkowe materiały do wykorzystania dla dzieci

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/wiosna-00

Zadania edukacyjne dla dzieci do tematu kompleksowego „Pracowita Wiosna”. 16.03.-20.03. 2020 r.

MARZEC

TEMATYKA KOMPLEKSOWA NA MARZEC 2020r.

1.W MARCU ,JAK W GARNCU.

2.NA WIEJSKIM PODWÓRKU.

3.PRACOWITA WIOSNA.

4.PORZĄDKI W OGRODZIE.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA M-ĄC III 2020.

 • zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie            w okresie przedwiośnia
 • uświadamianie konieczności dostosowania ubioru do warunków pogodowych
 • kształtowanie elementarnej umiejętności czytania ( czytanie globalne)
 • rozwijanie umiejętności kodowania i odczytywania informacji zapisanych za pomocą symboli
 • wdrażanie do wychwytywania regularności w opowiadaniach ruchowych i podczas zabaw        z wyliczankami
 • rozwijanie mowy przez ćwiczenia artykulacyjne.
 • wdrażanie dzieci do odpowiedzialnej, zgodnej pracy w zespołach i całej grypy.
 • uświadamianie znaczenia dokładności i estetyki podczas wykonywania prac plastyczno – konstrukcyjnych
 • rozwijanie umiejętności wychwytywania powtarzających się regularności i uzupełniania              i kontynuowania rytmów
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie odpowiedzialności i zdolności wnikliwej obserwacji podczas hodowania roślin           w przedszkolu
 • budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań.
 • rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.
 • rozwijanie wyobraźni oraz aktywności słownej, ruchowej, muzycznej i plastycznej.
 • doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów w zbiorze
 • rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych
 • rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem i krytycznego odbioru utworu literackiego
 • ( dostrzeganie jego humorystycznych  treści, nazywanie pozytywnych i negatywnych cech charakteru bohaterów)
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych
 • przygotowanie do nauki pisania – kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej i wyrabianie płynności ruchów ręki.
 • Utrwalenie informacji o zmianach zachodzących przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • ćwiczenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy;
 • doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści, doskonalenie motoryki małej;
 • rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu dodawania cyfr, porządkowanie obiektów wg. określonych cech
 • kształtowanie postawy proekologicznej- zakładanie przedszkolnej uprawy
 • rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej
 • rozwijanie umiejętności obserwacji zmian w przyrodzie

PIOSENKA „MASZERUJE WIOSNA”

Autor słów: Krystyna Bożek-Gowik

Tam daleko, gdzie wysoka sosna,
maszeruje drogą mała Wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

Refren (x2):
Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

Nosi Wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę.
Chętnie żuje gumę i robi balony,
a z nich każdy jest zielony.

Refren (x2):
Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

Wiosno, Wiosno, nie zapomnij o nas,
każda trawka chce być już zielona.
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła,
zima by została mroźna.

Refren:
Maszeruje Wiosna, a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje Wiosna, w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi, zielenieje świat.

Piosenka „WIOSNA W OGRÓDKU”.Autor słów: Ewa Chotomska

Grabie i łopaty zimą spały w szopie
Wiadomo, że wtedy grządek nikt nie kopie.
Nagle przeszła wiosna na dwór je wygnała,
Kiedy pracowały, ona planowała.

Refren:

Tu i tam zieleń dam .Szaro-bure zniknie.
A nim się obejrzysz jak wszystko rozkwitnie.
W zielonym ogrodzie będą rosły drzewa,
Kwiaty będą kwitnąć, ptaki będą śpiewać.

Słońce grzać zaczęło z coraz większą mocą.
Grabie i łopaty męczą się i pocą.
Taczki i konewki także się zwijają
Wszyscy pani wiośnie dzielnie pomagają.

 

„Marzec” – wiersz

Wybiegł zając z lasu, szukał oziminy,

spotkał się ze sroczką:

„Jakie masz nowiny?”.

„Przyszedł dzisiaj marzec

w białych chmurek tłumie,

chce pogodą rządzić,

lecz rządzić nie umie!

Pomaga mu zima

i wiosenka młoda,

rano deszcz ze śniegiem,

w południe pogoda.

Nocą szczypie mrozik,

Że trudno wytrzymać,

sama teraz nie wiem,

wiosna to, czy zima?”

„Wierzbowe kotki”  – wiersz

Usiadły na wierzbie

Szare, bure kotki.

Ile tam jest kotków

Na gałązkach wiotkich!

Nie widziałem jeszcze

Tak dziwnego kotka,

Co by nie miał nóżek,

Nie biegał po płotkach.

Nie widziałem jeszcze

tak dziwnego kotka,

co by nie pił mleka

z glinianego spodka.

Kici, kotki, kici,

Z gałązek wierzbowych

Zejdźcie tutaj do mnie

W poranek marcowy!

Słowniczek języka obcego

Good Morning, How are you feeling?, Let’s look In the Play Box,

How many are there?

 Look, Let’s sing, Do you like the story?, .listen, point and say

look and play, listen, look and,say

 „Opossite”- przeciwieństwa – EXERCISES
Long and short (długi i krótki)

happy and sad (szczęśliwy i smutny), big and small ( duży i mały),

good and bad( dobry i zły) New and old- (nowy i stary) ,

fat and thin (gruby i chudy), right and wrong (dobrze i źle)….

Sing a song (Zaśpiewaj piosenkę) „Days of the week.”(Dni tygodnia)

PIOSENKA- „SPRING IS HERE”.

Spring is here. Spring is here. How do you think I know? I just saw a bluebird That is how I know.Spring is here. Spring is here.How do you think we know? We just saw a bluebird that is how we know. Do the bird walk and strut your thing. Do the bird walk and flap your wings. Do the bird walk do anything and look around for another sign of spring.

PIOSENKA – „Five little ducks”.

Five little ducks went out one day, over the hill and far away. Mother duck said, „Quack, quack, quack, quack.” But only four little ducks came back. Quack, quack, quack, quack, quack, quack. But only four little ducks came back. Four little ducks went out one day, over the hill and far away. Mother duck said, „Quack, quack, quack, quack.” But only three little ducks came back. Quack, quack, quack, quack, quack, quack. But only three little ducks came back. Three little ducks went out one day, over the hill and far away. Mother duck said, „Quack, quack, quack, quack.” But only two little ducks came back. Quack, quack, quack, quack, quack, quack. But only two little ducks came back. Two little ducks went out one day, over the hill and far away. Mother duck said, „Quack, quack, quack, quack.” But only one little duck came back. Quack, quack, quack, quack, quack, quack. But only one little duck came back. One little duck went out one day, over the hill and far away. Mother duck said, „Quack, quack, quack, quack.” But none of the five little ducks came back. Quack, quack, quack, quack, quack, quack. But none of the five little ducks came back. Sad mother duck went out one day, over the hill and far away. The sad mother duck said, „Quack, quack, quack.” And all of the five little ducks came back. Quack, quack, quack, quack, quack, quack. And all of the five little ducks came back.

TEMATYKA KOMPLEKSOWA –LUTY 2020 gr. „Iskierki”

1.Zimowe zabawy.

2.Białe bale w karnawale.

3.W dawnych czasach.

4.Wynalazki.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA M-ĄC LUTY 2020

Określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.

Doskonalenie pamięci , rozwijanie sprawności motoryki dużej poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych.

Zapoznanie z zimowymi dyscyplinami sportowymi, rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów grupowych.

Wprowadzenie cyfry i liczby 9, 10, oraz litery „s,S, n,N ,P,p, utrwalenie figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności dokonywania umiejętności analizy sylabowej, głoskowej.

Poznanie niektórych tańców ludowych, ich nazw oraz kroków tanecznych, utrwalenie wiadomości o pracy krawcowej , rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości, podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach tematycznych, porównywanie zbiorów, ważenie przedmiotów.

Rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł, odczytywania symboli i posługiwania się nimi.

Rozwijanie wyobraźni poprzez tworzenie własnego pisma obrazkowego.

Poszerzanie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa, sposobu działania radia, telewizora, telefonu,  rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi.

Utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym.

 

„ W UKŁADZIE SŁONECZNYM” –piosenka YT

W Układzie Słonecznym wirują planety

Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce

Różnią się kolorem, masą i rozmiarem

Lata lecą one stale, kręcą się wytrwale

Merkury? To ja! Jestem pierwszy i najmniejszy

Moją powierzchnie pokrywają ogromne kratery

Z własną pogodą nie umiem dojść do zgody

W dzień jest mi gorąco W nocy bardzo marznę, brrr

Mam na imię Wenus Jestem druga w kolejności

U mnie nieustannie upał jest bezlitosny

Wiruję wolno, nigdzie się nie śpieszę I bardzo jasno świecę się na niebie

Tu Ziemia! Witam serdecznie! Czuję się świetnie

Zamieszkują mnie roślinki, zwierzątka i ludzie

Jestem trzecią planetą od Słońca Moja atmosfera jest cudna

Mam dużo wody, więc śmiało wpadnij ochłodzić

Hej tu Mars, planeta numer cztery

Bardzo się czerwienię, jestem cały zardzewiały

Mam najwyższe góry i od groma pyłu

A! Nic nie widzę, znowu leci mi do oczu!

W Układzie Słonecznym wirują planety – refren

Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce

Różnią się kolorem, masą i rozmiarem

Lata lecą one stale, kręcą się wytrwale

Joł, joł, Jowisz, największy olbrzym gazowy

Piąty od Słońca, na pewno nie przeoczysz

Choć moja masa jest potężna niezwykle

To z wszystkich planet kręcę się najszybciej

Siemanko tutaj Saturn, też się składam z gazów

Po moich pierścieniach poznasz mnie od razu

Wirują w nich kamienie, pył i sporo lodu

Jestem szósty od Słońca, w głowie to zakoduj

Cześć, to ja, lodowy gigant o imieniu Uran

Na mnie jest najniższa temperatura

Słynę z bladego, błękitnego koloru

Jestem siódmą planetą i wiruję na boku

Na koniec ja swoje trzy grosze wtrącę

Nazywam się Neptun i najdłużej okrążam Słońce

Tworzę huragany co powalą wszystko

Więc nie zbliżaj się zbytnio bo cię zdmuchnę jak piórko

W Układzie Słonecznym wirują planety –refren

Wszystkie w innym tempie, okrążają Słońce

Różnią się kolorem, masą i rozmiarem Lata lecą one stale, kręcą się wytrwale

Wiersz „Dziewięć bałwanków”

Ten pierwszy bałwanek ma brzuszek pękaty.
I pasek szeroki, co dostał od taty.
Ten drugi bałwanek garnek ma na głowie.
Czy mu w nim nie ciężko?
Kto na to odpowie.

Ten trzeci bałwanek też bielutki cały.
W ręku gałąź trzyma, co mu dzieci dały.
A czwarty bałwanek w dużym kapeluszu.

Chyba nic nie słyszy, no bo nie ma uszu.

A piąty bałwanek dużą miotłę trzyma.
I chce, żeby długo była mroźna zima.
A szósty bałwanek, zupełnie malutki.
Szepce cichuteńko: „Chcę mieć własne butki”.

A siódmy bałwanek, jakby większy nieco.
Woła: „Patrzcie w górę, płatki śniegu lecą”.
A ósmy bałwanek ma kilka wąsików,
kapelusz na głowie i osiem guzików

Bałwanek dziewiąty to wielka chudzina.
Ale głośno krzyczy:
„Niech mróz długo trzyma!”

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA- GRUDZIEŃ 2019 r.

 1. Grudniowe życzenia.
 2. Święta za pasem. Porządkami czas się zająć, zaraz goście przybywają.
 3. Świąteczne życzenia.
 4. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE.

Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycja w Polsce i na świecie, rozwijanie u dzieci potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce.

Uświadamianie dzieciom potrzeby współuczestnictwa życiu rodziny- kształtowanie właściwych postaw i zachowań moralnych wobec innych.

Wspieranie dzieci we wzbogacaniu słownictwa i formułowaniu odpowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym składniowym i logicznym.

Zachęcanie do radosnego muzykowania i śpiewania piosenek i kolęd z uwzględnieniem rytmu, tempa i wysokości dźwięku.

Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej ( komponowanie ozdób świątecznych).

Rozwijanie pamięci przez uczenie się tekstów na pamięć.

 

TEKST PIOSENKI: KOCHANY MIKOŁAJ

1 Już śniegiem zima świat okryła,
Już wigilijna przyszła noc,
Już ktoś zagląda do komina,
To z siwą brodą przemiły gość

Ref Nasz kochany Mikołaj,
Dziś prezenty rozda nam,
Pod choinkę włoży je,
Byśmy mogli cieszyć się
Nasz kochany Mikołaj,
Dziś prezenty rozda nam,
Pod choinkę włoży je,
Byśmy mogli cieszyć się

2 Choć bardzo zimno jest na dworze,
Choć śniegu dużo, aż po pas,
Choć wszystko skute grubym lodem,
On się nie boi, odwiedzi nas

Ref. Nasz kochany Mikołaj,
Dziś prezenty rozda nam,
Pod choinkę włoży je,
Byśmy mogli cieszyć się
Nasz kochany Mikołaj,
Dziś prezenty rozda nam,
Pod choinkę włoży je,
Byśmy mogli cieszyć się

Tadeusz Kubiak
„Wieczór wigilijny
” –  wiersz
Biały obrus lśni na stole,
pod obrusem siano.
Płoną świeczki na choince,
co tu przyszła rano.

Na talerzu kluski z makiem,
karp jak księżyc srebrny.
Zasiadają wokół stołu
dziadek z babcią, krewni.

Już się z sobą podzielili
opłatkiem rodzice.
Już złożyli wszyscy wszystkim
moc serdecznych życzeń.

Kidy mama się dzieliła
ze mną tym opłatkiem,
miała w oczach łzy, widziałem,
otarła ukradkiem.

Nie wiem, co też mama chciała
szepnąć mi do ucha:
bym na drzewach nie darł spodni,
pani w szkole słuchał…

Niedojrzałych jabłek nie jadł,
butów też nie brudził…
Nagle słyszę, mama szepce:
– Bądź dobry dla ludzi.

J.angielski

1.„CHRISTMAS TREE” historyjka obrazkowa – wprowadzenie słownictwa związanego z tematyką bożonarodzeniową,

nauka rymowanki „Baubles”,  uczestnictwo w grach i zabawach zespołowych.

Słownictwo czynne:

Santa, reindeer, sleigh, Christmas tree, bell, bauble, star, present,

colours: red, yellow, green, blue, white, orange,

numbers: one, two, three, four, five, six, seven.

2.Wiersz „Baubles”.

Green baubles, yellow baubles,

Put them on the Christmas tree!

Orange baubles, blue baubles,

Just as blue as they can be.

Red baubles, white baubles,

Just as white as cold, cold snow.

Baubles made by you and me,

Hanging on the Christmas tree.

 1. Historyjka obrazkowa „ It’s Christmas time”, nauka rymowanki „Where’s Sanata?”.

Słownictwo czynne:

– Christmas Santa, elf, prezent Leigh, chimney

Słownictwo bierne:

Where’s Santa?, up, on.

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA-LISTOPAD 2019r

1.ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.

2.POLSKA-MOJA OJCZYZNA

3.ZWIERZĘTA DOMOWE.

4.ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ.

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE- LISTOPAD 2019r

Uświadomienie dzieciom sensu Narodowego Święta Niepodległości, kształtowanie postawy patriotycznej.

Kształtowanie poczucia przynależności do grupy.

Rozwijanie u dziecka słownika czynnego przez budowanie pojęć Polska, Polka i Polak.

Utrwalenie znajomości polskich symboli narodowych – flagi i godła

Poznanie hymnu państwowego i zasad zachowania się podczas jego słuchania lub wykonywania.

Utrwalenie znajomości polskiego symbolu narodowego – flagi.

Poszerzanie wiedzy na temat przeszłości Polski, rozbudzanie zainteresowania historią Polsk

Uświadomienie długości okresu, w którym Polska była pod zaborami.

Samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł, wprowadzenie litery „D, B, Y”.

Poszerzanie wiedzy nt. klasyfikacji  zwierząt (ssaki, gady, płazy , ptaki), rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów, wprowadzenie cyfry i liczby 3,4,5

Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie rytmów 3-4 elementowych słuchowo-ruchowych

Kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi , rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi.

Zapoznanie z pracą weterynarza

PIOSENKA „W LISTOPADZIE” Dorota Zygadło    

 1. W listopadzie pada deszcz.
  Wiatr po niebie goni chmury.
  Opadają liście z drzew.
  Dzień jesienny, czas ponury.
  Chociaż trudno, chociaż źle.
  I żołnierska, ciężka dola.
  W taki dzień żołnierze szli
  Na bitewne, straszne pola.
  Ref.
  W listopadzie, w listopadzie
  Młodzi chłopcy nie czekali.
  W listopadzie, w listopadzie
  Młode serca Polsce dali.
  Na więzienie nie przystali.
  Na niewolę nie zgodzili.
  W listopadzie, w listopadzie
  Niepodległość wywalczyli.
  2. Kwitną wrzosy, pusto już.
  I ogniska wygaszone.
  Nie ma chłopców. W polu mgła.
  Każdy w swoją poszedł stronę.
  Będą teraz godnie żyć.
  Już nie trzeba poświęcenia.
  W domu kwiaty. Minął czas.
  Bólu, trwogi i cierpienia.
  Ref.
  W listopadzie, w listopadzie…

Mazurek Dąbrowskiego słowa: Józef Wybicki, muzyka: autor nieznany

Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Już tam ojciec do swej Basi Mówi zapłakany – Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

 

 J.ANGIELSKI :DOMY I DOMKI/ MY HOUSE

Cele operacyjne:

 • poznaje nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu;
 • poznaje czynności, które można wykonywać w różnych pomieszczeniach w domu;
 • rozumie treść dialogu z kontekstu;
 • potrafi wskazać odpowiednie pomieszczenia na obrazku
 • pamięta nazwy pomieszczeń znajdujących się w domu;
 • pamięta słowa oznaczające czynności, które można wykonywać w różnych pomieszczeniach w domu;
 • uczy się śpiewać piosenkę In My House Song;

Słownictwo:

Listen. • It’s big. • This is my house. • Come in, please. • eat and drink • sleep • watch TV • Show me. • Where is… ? • kitchen • bedroom • living

room • Listen and act out.

This is my house… • eat and drink • sleep • watch TV • Show me. • Where can it be? • kitchen • bedroom • living room

TEMATYKA KOMPLEKSOWA- PAŹDZIERNIK 2019

 • DARY JESIENI
 • DBAMY O ZDROWIE
 • JESIENIĄ W PARKU I LESIE
 • ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019

 • Rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce
 • Ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo, czytania metodą globalną, wprowadzenie pojęcia -waga
 • Doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów
 • Utrwalenie zasad zdrowego żywienia
 • Stwarzanie okazji do dokonywania wyborów zdrowotnych przez dziecko
 • Utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie
 • Bezpieczne zachowanie podczas spacerów jesiennych
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej
 • Wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości
 • Wyrażanie emocji za pomocą tańca i muzyki

WIERSZ J. Brzechwa – „Pomidor”

Pan pomidor wlazł na tyczkę
I przedrzeźnia ogrodniczkę.
„Jak pan może,
Panie pomidorze?!”

Oburzyło to fasolę:
„A ja panu nie pozwolę!
Jak pan może,
Panie pomidorze?!”

Groch zzieleniał aż ze złości:
„Że też nie wstyd jest waszmości,
Jak pan może,
Panie pomidorze?!”

Rzepka także go zagadnie:
„Fe! Niedobrze! Fe! Nieładnie!
Jak pan może,
Panie pomidorze?!”

Rozgniewały się warzywa:
„Pan już trochę nadużywa.
Jak pan może,
Panie pomidorze?!”

Pan pomidor zawstydzony,
Cały zrobił się czerwony
I spadł wprost ze swojej tyczki
Do koszyczka ogrodniczki.

PIOSENKA „Idzie lasem Pani Jesień”

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły
A jeszcze coś w słońcu się mieni
To w polu i w lesie czerwienia się spójrzcie
Korale, korale jesieni

Ref.: Idzie lasem pani jesień
Jarzębinę w koszu niesie
Daj korali nam troszeczkę
Nawleczemy na niteczkę

Włożymy korale, korale czerwone
I biegać będziemy po lesie
Będziemy śpiewali piosenkę jesienną
Niech echo daleko ją niesie

Ref.: Idzie lasem pani jesień
Jarzębinę w koszu niesie
Daj korali nam troszeczkę
Nawleczemy na niteczkę

TEMATYKA KOMPLEKSOWA –WRZESIEŃ 2019

 • W PRZEDSZKOLU
 • WAKACYJNE WSPOMNIENIA
 • JESTEŚMY BEZPIECZNI
 • DBAM O SIEBIE I SRODOWISKO

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2019.

 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
 • wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,
 • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej
 • poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni (zdjęcia, pocztówki, wspomnienia z wakacji); rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się według instrukcji słownej;
 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej – wyszukiwanie informacji w różnych źródłach; doskonalenie percepcji słuchowej – słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
 • rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków drogowych, instrukcji; przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze; ćwiczenie percepcji wzrokowej – różnicowanie podobnych kształtów liter; rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowe
 • doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo
 • zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,
 • pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny