Plan pracy

TEMATYKA KOMPLEKSOWA- PAŹDZIERNIK 2019
  • DARY JESIENI
  • DBAMY O ZDROWIE
  • JESIENIĄ W PARKU I LESIE
  • ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019

  • Rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce
  • Ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów
  • Doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo, czytania metodą globalną, wprowadzenie pojęcia -waga
  • Doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów
  • Utrwalenie zasad zdrowego żywienia
  • Stwarzanie okazji do dokonywania wyborów zdrowotnych przez dziecko
  • Utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie
  • Bezpieczne zachowanie podczas spacerów jesiennych
  • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej
  • Wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości
  • Wyrażanie emocji za pomocą tańca i muzyki

WIERSZ J. Brzechwa – „Pomidor”

Pan pomidor wlazł na tyczkę
I przedrzeźnia ogrodniczkę.
„Jak pan może,
Panie pomidorze?!”

Oburzyło to fasolę:
„A ja panu nie pozwolę!
Jak pan może,
Panie pomidorze?!”

Groch zzieleniał aż ze złości:
„Że też nie wstyd jest waszmości,
Jak pan może,
Panie pomidorze?!”

Rzepka także go zagadnie:
„Fe! Niedobrze! Fe! Nieładnie!
Jak pan może,
Panie pomidorze?!”

Rozgniewały się warzywa:
„Pan już trochę nadużywa.
Jak pan może,
Panie pomidorze?!”

Pan pomidor zawstydzony,
Cały zrobił się czerwony
I spadł wprost ze swojej tyczki
Do koszyczka ogrodniczki.

PIOSENKA „Idzie lasem Pani Jesień”

Już lato odeszło i kwiaty przekwitły
A jeszcze coś w słońcu się mieni
To w polu i w lesie czerwienia się spójrzcie
Korale, korale jesieni

Ref.: Idzie lasem pani jesień
Jarzębinę w koszu niesie
Daj korali nam troszeczkę
Nawleczemy na niteczkę

Włożymy korale, korale czerwone
I biegać będziemy po lesie
Będziemy śpiewali piosenkę jesienną
Niech echo daleko ją niesie

Ref.: Idzie lasem pani jesień
Jarzębinę w koszu niesie
Daj korali nam troszeczkę
Nawleczemy na niteczkę

TEMATYKA KOMPLEKSOWA –WRZESIEŃ 2019

  • W PRZEDSZKOLU
  • WAKACYJNE WSPOMNIENIA
  • JESTEŚMY BEZPIECZNI
  • DBAM O SIEBIE I SRODOWISKO

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2019.

  • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,
  • wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,
  • doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej
  • poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni (zdjęcia, pocztówki, wspomnienia z wakacji); rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się według instrukcji słownej;
  • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej – wyszukiwanie informacji w różnych źródłach; doskonalenie percepcji słuchowej – słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
  • rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków drogowych, instrukcji; przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze; ćwiczenie percepcji wzrokowej – różnicowanie podobnych kształtów liter; rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowe
  • doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo
  • zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,
  • rozwijanie logicznego myślenia
  • doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,
  • pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny