Ramowy rozkład dnia

SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE „ ISKIERKI” W ROKU SZKOLNYM 2019/20.

  • 7.00-8.15 – Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.
  • 8.15-9.00– Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych
  • Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence
  • Śniadanie (w tym czynności higieniczno- porządkowe)
  • 9.00-10.00-Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
  • 10.00-11.15Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna
  • Spacer, obserwacje przyrodnicze
  • 11.15-12.00- Obiad – (w tym czynności higieniczno-porządkowe)
  • 12.00-13.30-Odpoczynek przy pomocy wybranych technik relaksacyjnych, czytanie dzieciom, wypoczynek
  • Zabawy swobodne oraz kierowane przez N-la, ćwiczenia utrwalające wiadomości
  • 13.30-16.00- Zabawy i gry dydaktyczne. Praca indywidualna, podwieczorek.
  • Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dziecka rozmowy indywidualne, ćwiczenia manualne.