Grupa V “Słoneczka”

grupa V “Słoneczka” – 5, 6 latki

Plan pracy

Plan pracy – czerwiec 2019 Tematyka kompleksowa: 1. Dżungla. 2.Hop! Do szkoły! 3.Hop! Na wakacje! 4.Hop! Na wakacje! cd Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne: 1. Wzbogacanie wiedzy o zwierzętach egzotycznych, bezpieczne zachowanie się w kontaktach           ze zwierzętami oraz w ZOO. 2.Rozumienie konieczności podjęcia nauki w szkole, rozwijanie zdolności współdziałania        … Czytaj dalej Plan pracy

Ramowy rozkład dnia

Działania poranne – 7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci Czynności opiekuńcze, porządkowe, organizacyjne Praca stymulacyjno – kompensacyjna indywidualna realizowana przez nauczycieli Wielokierunkowa aktywność dziecka: ogólnorozwojowe zabawy indywidualne i zespołowe (tematyczne, konstrukcyjne, integracyjne itp.), zabawy dowolne w kącikach wg zainteresowań dzieci. Realizacja min. 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego – 8.00 – 13.00 Ćwiczenia poranne z … Czytaj dalej Ramowy rozkład dnia