Plan pracy

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I- W PRZEDSZKOLU

 • wprowadzenie pojęć dobre maniery, jedność;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie;
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenki Planeta dzieci

TYDZIEŃ II-NASZE PRZEDSZKOLE

 • utrwalenia pojęć jedność, dobre maniery;
 • uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola/szkoły i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola/szkoły);
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;

TYDZIEŃ III- JESTEM BEZPIECZNY

 • wprowadzenie pojęć odwaga, odpowiedzialność;
 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa – policjant
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • przypomnienie i utrwalenie numerów alarmowych;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głoski „ o” wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek Zawody, Ola;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w Kąciku Dobrego Startu;

TYDZIEŃ IV- POMOCNA DŁOŃ

 • utrwalenie pojęć odwaga, odpowiedzialność;
 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa – strażak;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głoski „a”, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych,
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez utrwalanie piosenek Zawody, Ola;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;

TYDZIEŃ V- IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

 • rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, jako wartości;
 • kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • zapoznanie z literami m, M, wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr y 1 jako symbolu liczby, dodawanie i odejmowanie na konkretach;
 • budzenie zainteresowania światem przyrody wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – poznanie piosenek „Jesienny kujawiaczek”
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego;

PIOSENKA „Planeta dzieci”

1- Na planetę dzieci wszystkich zapraszamy!

Na planecie dzieci serdecznie witamy!

Kocham, lubię, szanują

Mówię proszę, przepraszam dziękuję,

Dzień dobry i do widzenia

Magicznymi słowami świat zmieniam!

 

Ref. Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?

Zapraszamy do klaskania w odpowiedzi na pytania!

Kto śniadanie grzecznie zjadł- klask klask

Na pytania odpowiadał? Klask klask

Kto posegregował śmieci? Klask klask

Ten jest przyjacielem dzieci!

 

2- Sprzątam zawsze po dobrej zabawie,

Lubię wiedzieć co piszczy w trawie.

Szanuję ludzi, zwierzęta, przyrodę

Zmienić świat na lepszy dziś mogę.

WIERSZYK

„Rymowanki-powitanki”

Wszyscy są, witam was

Zaczynamy już czas

Jestem ja, jesteś ty

1,2,3…

„Witaj”

Witaj (imię dziecka), witaj (imię dziecka)

Jak się masz?, jak się masz?

Wszyscy się cieszymy, wszyscy Cię lubimy

Bądź wśród nas, bądź wśród nas!

JĘZYK ANGIELSKI

Cele – dziecko:

– rozumie proste polecenia w języku angielskim,

– śpiewa poznane piosenki,

–  używa zwrotów grzecznościowych,

– zna podstawowe wyrażenie,

– zna podstawowe kolory,

– zna wybrane części ciała w języku angielskim

Tematyka:

Powitanie i pożegnanie – hello – cześć, bye-bye – cześć,

Wyrażenia – sit down, stand up, make a cirle

Przedstawienie się –  What is your name? – Jak masz na imię? My name is … Mam na imię

Części ciała – nose, head, eye, ear, mouth, leg, toes, knees, shoulders, hair

Kolory – green, red, yellow, blue, orange, pink, black, white, brown, grey