Grupa V “Iskierki”

grupa V “Iskierki” – 5, 6 latki

Plan pracy

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ TYDZIEŃ I- W PRZEDSZKOLU wprowadzenie pojęć dobre maniery, jedność; poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie; stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu; … Czytaj dalej Plan pracy

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE V „ ISKIERKI” W ROKU SZKOLNYM 2020/21. 7.00-8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna oraz w małych zespołach. 8.00-8.15 Pełnienie obowiązków przez dyżurnych, ustalenie planu dnia. Zabawy integrujące grupę. Zestawy ćwiczeń porannych. 8.15 -9.00 Przygotowanie do śniadania (czynności higieniczne: mycie rąk, korzystanie z … Czytaj dalej Ramowy rozkład dnia