Plan pracy

 

 

Język angielski – Luty

Cele – dziecko:

– poznaje słownictwo związane z członkami rodziny,

– śpiewa piosenki w języku angielskim,

– poznaje słownictwo dotyczące owoców,

– rozumie znaczenie wyrażenie: What’s name your mother, father, sister, brother? What’s your favourite fruit?

– wymienia kolory w języku angielskim,

– odpowiada na pytania,

– rozumie proste polecenia

 Familly:

mummy – mama, daddy – tata, sister – siostra,  brother – brat , baby – dziecko, grandma – babcia, grandpa – dziadek, aunt – ciocia, uncle – wujek, cousin- kuzyn

Zwrot:

What’s name your mother, father, sister, brother?

His/ Her name is….

Fruits:

a pear – gruszka, an apple – jabłko, a banana – banan, a strawberry – truskawka, a cherry – wiśnia a rasspberry – malina,  a plum – śliwka, a lemon – cytryna, a blueberry – jagoda

Zwrot:

What’s your favourite fruit?

My favourite fruit is…

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc Styczeń

I Tydzień Witamy Nowy Rok

 • zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi);
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;
 • rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas;
 • doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;
 • utrwalenie informacji o cykliczności pór roku;
 • rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami; – doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności;
 • doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów;
 • rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami;
 • utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze;
 • utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia;
 • rozwijanie pamięci poprzez omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie informacji w nim zawartych;

Tydzień II Kim będę, gdy dorosnę?

 • utrwalanie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.;
 • wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego, dzielenie się wiedzą; utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych;
 • wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków, tworzenie wspólnych doświadczeń; rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

 III Tydzień Co można robić?

 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • wprowadzenie litery U, u;
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: koło i trójkąt;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych i percepcji wzrokowej poprzez segregowanie,
 • rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
 • utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem;
 • odtwarzanie rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych;
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt;

IV Tydzień Święto babci i dziadka

 • doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie; doskonalenie sprawności grafomotorycznej; doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła; doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych;
 • rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci; uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
 • określanie kierunków na kartce papieru; rozwijanie sprawności manualnej;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek);
 • wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym; rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej

V Tydzień Zimowe mistrzostwa sportowe

 • wprowadzenie litery S, s; określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw;
 • przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy;
 • rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych z zabawami zimowymi;
 • doskonalenie pamięci;
 • rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych;
 • rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fairplay podczas zawodów grupowych;
 • tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów według określonych 2–3 cech.

Piosenka: Piosenka dla babci i dziadka

Moja babcia nie jest siwa,
świetnie biega, nieźle pływa
dobrze wie, co słychać w świecie
bo się zna na Internecie

babcia, babcia, ukochana
babcia, babcia, roześmiana

babcia w środku całkiem młoda
jeszcze wnukom siły doda

Z dziadkiem lubię łowić ryby
albo walczyć tak na niby
z nim zdobywam górskie szczyty
bo to kompan znakomity

Dziadek, dziadek ukochany
dziadek, dziadek niezrównany
dziadek życia wciąż ciekawy
zawsze chętny do zabawy

Z babcia gadam sobie szczerze
z dziadkiem jeżdżę na rowerze
bardzo lubię pić herbatkę,
z moja babcią, z moim dziadkiem

Dziadek z babcią – przyjaciele
dziadek z babcią – tropiciele
marzeń, przygód i zagadek
super babcia, super dziadek!

Wiersz: Życzenia

A dziś, gdy Babcia z dziadkiem święto swoje mają
To wszystkie wnuki życzenia im składają.
Życzymy Ci Babciu samych dni słonecznych,
Pogodnych, wesołych, takich jak ten wierszyk.
Żebyś nie miała nigdy żadnych zmartwień,
By się spełniło każde z Twoich pragnień.
Żebyś się czuła co dzień jak królowa,
I by Cię o nic nie bolała głowa.
A Tobie Dziadku czego życzyć mamy?
Żebyś u Babci miał tak jak u mamy:
Dużo czasu wolnego, same przyjemności,
Jak najmniej kłopotów i wiele radości!
Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania,
Tylko miękki fotel i coś do chrupania.
A jak już się spełnią te nasze życzenia,
Gdy, w domu nie będzie już nic do zrobienia.
Wtedy się Dziadkowie odświętnie ubierzcie,
I swoje Babcie na spacer zabierzcie.
A tak przy okazji… zaproście też nas,
Bo bardzo lubimy spędzać z Wami czas!

Język angielski

Cele – dziecko

– poznaje słownictwo związane z mieszkańcami zoo,

– rozumie znaczenie wyrażenia ,, What’s your favourite animal’’

-udziela odpowiedzi ,, My favourite animals is..

– poznaje słownictwo związane z rodziną,

– poznaje słownictwo związane z domem,

– rozumie proste polecenia nauczyciela,

– odpowiada na proste pytania,

– bierze udział w zabawach ruchowych,

– śpiewa piosenkę Mummy finger,

Słownictwo:

In the zoo

A  monkey – małpa, an elephant – słoń, a snake – wąż, a zebra – zebraa lion – lew,  a tiger – tygrys a giraffe – żyrafa, a bear – niedzwiedz

House:

bedroom – pokój, kitchen – kuchnia, hall – korytarz, garage – garaż, livingroom – salon,

bathroom – łazienka, garden – ogród, door – drzwi, window – okno, sofa – kanapa,

cooker- kuchenka, fridge – lodówka

Family:

mummy – mama, daddy – tata, sister – siostra, brother – brat, baby – dziecko,                           grandmother – babcia,  grandfather – dziadek

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień

Tydzień I – Grudniowe życzenia

 • swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń;
 • rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 6 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie – wskazywanie miejsca zamieszkania Mikołaja;
 • rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli;
 • wprowadzenie litery K, k na przykładzie wyrazu koperta,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach, pisanie kartki pocztowej;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych;
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z różnych sprzętów;
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów, stosowanie zwrotów grzecznościowych;

Tydzień II– Święta za pasem

 • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zawierającej określone słowo dotyczące porządków;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów związanych z porządkami (według określonych 2–3 cech);
 • ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów Polski m.in. Mazowsza, Podkarpacia, Kaszub;
 • doskonalenie umiejętności wskazywania niektórych miast i regionów na mapie Polski;
 • rozwijanie samodzielności i umiejętności sprawdzania własnej pracy;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania w codziennych sytuacjach;
 • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości;
 • wprowadzenie liczby i cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej;
 • rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim i obrazem;
 • wprowadzenie litery L, l na przykładzie wyrazu lalka;
 • wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji i obrazów;
 • pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni;

Tydzień III Świąteczne tradycje

 • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych regionach Polski m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu, Kaszubach;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia);
 • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach na świecie (mi. in. Meksyk, Wielka Brytania);
 • określanie różnic i podobieństw dotyczących obchodów świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach i w Polsce;
 • umacnianie poczucia przynależności do rodziny;
 • rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz;
 • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce;
 • kultywowanie tradycji śpiewania kolęd;
 • poszerzanie wiedzy o kulturze muzycznej różnych regionów Polski;
 • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach

Tydzień  IV – Kim będę, gdy dorosnę?

 • utrwalanie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.;
 • eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych;
 • wyróżnianie i nazywanie elementów otoczenia;
 • wprowadzenie litery R, r;
 • wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego, dzielenie się wiedzą;
 • utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych;
 • wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków, tworzenie wspólnych doświadczeń;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;

Wiersz

Na złotym dywanie

Choinko, choinko,
świąteczną masz minkę!
Łańcuszek wpleciony
w zieloną czuprynkę!
Stanęłaś w pokoju
na złotym dywanie
i cień twój iglasty
zatańczył na ścianie.
Usiądę przy tobie!
I podam ci rękę.
To nic,
że masz trochę
kłującą sukienkę!

 

Piosenka

A Mikołaj pędzi

1. Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta
Teraz wszystkie dzieci marzą tylko prezentach
Sanie Mikołaja dzwonią dzwoneczkami
Święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

2. Święty Mikołaju my ci pomożemy
I wszystkie prezenty szybko dzieciom rozniesiemy
Potem pod choinką siądziesz razem z nami
Też swój prezent znajdziesz w pięknym koszu z paczuszkami

Ref.: A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł.

Język angielski

Grudzień

Cele – dziecko:

– wymienia zjawiska atmosferyczne,

– reaguje na polecenia nauczyciela,

– śpiewa poznane piosenki,

– rozumie pytanie What’s the weather like today?

– udziela odpowiedzi The weather is..

– wymienia słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia,

– śpiewa kolędy

Tematyka:

Weather – sunny, cloudy, windy, cold, rainy, snowy, foggy

Christmas – Santa Claus, Christmas tree, Christmas ball, presents, bells, angel

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC – LISTOPAD

TYDZIEŃ I – LISTOPADOWE WSPOMNIENIA- KONIN

 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych,
 • budzenie przywiązania do rodzinnego miasta,
 • poznanie jego historii, charakterystycznych budowli i zabytków,
 • zapoznanie z regionem,
 • wprowadzenie litery M, m jak mapa;
 • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina; utrwalenie określeń najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od;
 • stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu: wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu; wprowadzenie cyfry i liczby 3;
 • rozwijanie słownika czynnego o pojęcie drzewo genealogiczne

TYDZIEŃ II – JESIENNA POGODA

 • poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc;
 • poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą, rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów;
 • utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody,
 • wprowadzenie litery T, t jak termometr;
 • kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych,

TYDZIEŃ III – ZWIERZĘTA DOMOWE

 • samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł;
 • wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; wprowadzenie cyfry i liczby 4;
 • kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi;
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi;
 • kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt; wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza;

TYDZIEŃ IV – ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

 • rozwijanie poczucia wspólnoty, integrowanie grup przedszkolnych podczas obchodów Dnia Pluszowego Misia,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie rytmów 3–4 elementowych słuchowo-ruchowych; utrwalenie informacji o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach (bezpieczeństwo);
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę;
 • wprowadzenie cyfry i liczby 5;
 • utrwalanie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę;
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie litery Y, y jak w wyrazie buty;
 • rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt;

WIERSZ Cz. Janczarskiego pt. „Naprawiamy misia”

Kto misiowi
urwał ucho?
No, kto? – pytam.
Cicho, głucho…
Nikt się jakoś
Nie przyznaje.
Może jechał
miś tramwajem?
Może upadł,
biegnąc z górki?
Może go
dziobały kurki?
Może Azor
go tarmosił, urwał ucho,
Nie przeprosił?
Igła, nitka,
Rączek para.
Naprawimy
Szkodę zaraz!
O już sterczą uszka oba.
Teraz nam się miś podoba

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Cele – dziecko:

– wymienia zwierzęta mieszkające na farmie,

– śpiewa piosenki,

– słucha bajki pt. ,,Ugly duckling’’,

– reaguje na polecenia sit down, stand up,

– wymienia zwierzęta występujące w piosence,

– wymienia produkty spożywcze,

– rozumie polecenie Do you like?

– udziela odpowiedzi Yes, I like, No I do not like,

Tematyka:

On the farm –  – a cow – krowa, a horse – koń, a duck – kaczka, a rooster – kogut,    a sheep – owca, a hen – kura, a pig – świnia, a donkey- osioł,  a goat – koza ,a dog – pies

Food – milk – mleko, butter – masło, bread – chleb, ham – szynka,  meat – mięso, cheese– ser,

icecream – lód, pizza – pizza, juice – sok, cake – ciasto, cupcake – babeczka

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC – PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ I- DARY JESIENI

 • rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych; rozwijanie percepcji wzrokowej – wyróżnianie figury z tła; doskonalenie umiejętności globalnego czytania; kontynuowanie rytmów 3-elementowych;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych; zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów;
 • wprowadzenie litery A, a na przykładzie wyrazu aparat; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery a w wyrazach;
 • wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania; utrwalenie umiejętności różnicowania wielkości obiektów;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw;

TYDZIEŃ II I III- DRZEWA (REALIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO)

 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; doskonalenie wrażliwości estetycznej; poznanie zasad zachowania się w lesie oraz sposobów ochrony drzew;
 • wprowadzenie litery i na przykładzie wyrazu igła;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i lesie;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji;
 • odzwierciedlanie spostrzeżeń w formie plastycznej, dzielenie się nimi z innymi;
 • doskonalenie umiejętności formułowania pytań;
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości;
 • poznanie lokalnych ekosystemów: ogród przedszkolny, las, park;
 • poznanie klasyfikacji drzew na liściaste i iglaste;
 • wzbogacenie słownika czynnego o słownictwo związane z tematem;
 • rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności;
 • kształtowanie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności;
 • nabywanie umiejętności wnioskowania oraz kształtowanie myślenia przyczynowo -skutkowego

TYDZIEŃ IV- DBAMY O ZDROWIE

 • utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych;
 • wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia, stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich skutków, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych;
 • rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, wprowadzenie liczby i cyfry 2;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; kształtowanie zachowań prozdrowotnych; doskonalenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat; kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci; zachęcanie do zgodnego i czynnego uczestnictwa w zabawach;

TYDZIEŃ V- ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

 • wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości;
 • wprowadzenie litery e, E;
 • wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca; przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych;
 • wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata mediów od rzeczywistości;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów;
 • utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp.; doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe;
 • rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych; wdrażanie do nawyku utrzymywania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego; doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez uczestnictwo w grze.

PIOSENKA PT.  „JARZĘBINA”

I.
Już lato odeszło i kwiaty przekwitły,
a jeszcze coś w polu się mieni,
To w polu i w lesie czerwienią się, spójrzcie
korale, korale jesieni.

Ref.:
Idzie lasem pani jesień,
jarzębinę w koszu niesie.
Daj korali nam troszeczkę,
nawleczemy na niteczkę.

II.
Włożymy korale, korale czerwone
i biegać będziemy po lesie.
Będziemy śpiewali piosenkę jesienną,
niech echo daleko ją niesie.

Ref.:
Idzie lasem…

WIERSZ PT. ,,Jeż”

Krótkie nóżki, długi ryjek,
ostre kolce ciało kryją.
Ach, cóż to za groźny zwierz?
To jest jeż, malutki jeż.

Węszy noskiem w lewo, w prawo,
to pod listkiem, to pod trawą,
gdzie się kryje dobry łup.
Drepcze mały jeż – tup, tup.

Drepcze poprzez lasu gąszcze,
łapie myszy, węże, chrząszcze…
Gdy zimowe przyjdą dni,
zagrzebany w liściach śpi.

JĘZYK ANGIELSKI 

Cele – dziecko:

 • podaje nazwy zabawek,
 • śpiewa piosenkę ,, A Teddy Bear”
 • wymienia części garderoby,
 • śpiewa piosenkę ,, A put on your …”
 • składa obrazek,
 • nazywa kolory
 • liczy do 10

Tematyka:

 • Toys ( a doll, a car, a block, a teddy bear, a train, a plane, a robot, a boll )
 • Clothes (  a blouse, a skirt,  trousers, a scarf, a cap, a jacket, a T-shirt , a dress )
 • Numbers ( one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten )

 

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC – WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I- W PRZEDSZKOLU

 • wyróżnianie i nazywanie elementów najbliższego otoczenia; utrwalenie zasad bezpieczeństwa; rozwijanie wyobraźni przestrzennej; rozwijanie pamięci wzrokowej i orientacji w przestrzeni podczas spaceru po przedszkolu zgodnie z instrukcją;
 • poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych; integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe;
 • wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej; doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami; rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa; poszerzanie wiedzy dzieci na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce;
 • rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne); rozwijanie umiejętności klasyfikowania i definiowania obiektów; utrwalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała;
 • integrowanie grupy przedszkolnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności matematycznych przez identyfikowanie i nazywanie części ciała; doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez podejmowanie zabaw zespołowych;

TYDZIEŃ II-WAKACYJNE WSPOMNIENIA

 • doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych cech lata jako pory roku); usprawnianie percepcji wzrokowej – ćwiczenie spostrzegania polegające na wyróżnianiu szczegółów ilustracji z tła;
 • doskonalenie umiejętności prezentowania pamiątek z wakacji (tworzenie kącika wspomnień); rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie cechy); ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
 • poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni (zdjęcia, pocztówki, wspomnienia z wakacji); rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się według instrukcji słownej;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych przez doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i wskazywania kierunków na mapie; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe – poruszanie się według instrukcji słownej;
 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej – wyszukiwanie informacji w różnych źródłach; doskonalenie percepcji słuchowej – słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;

TYDZIEŃ III- JESTEŚMY BEZPIECZNI

 • wprowadzenie liczby i cyfry 0; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego – wyszukiwanie synonimów i rymów do słów: zero, nic, pusty; wprowadzenie pojęcia dom jako azyl, poczucie bezpieczeństwa – próby tworzenia pojęć ogólnych;
 • rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków drogowych, instrukcji; przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze; ćwiczenie percepcji wzrokowej – różnicowanie podobnych kształtów liter; rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw; rozwijanie pamięci wzrokowej; uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych – jak reagować w sytuacjach trudnych; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów;
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich (internet) kontaktach z innymi ludźmi; doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
 • utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich; wprowadzenie pojęcia pojazd uprzywilejowany; rozwijanie zainteresowań technicznych i sprawności manualnej;

TYDZIEŃ IV- DBAM O SIEBIE I O ŚRODOWISKO

 • rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojego ciała; wprowadzenie litery o na przykładzie wyrazu okulary;
 • polisensoryczne poznawanie świata; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych związanych ze schematem ciała – rysunek postaci ludzkiej; rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka); dzielenie się swoimi spostrzeżeniami; słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie; rozwijanie umiejętności matematycznych przez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu; wprowadzenie liczby i cyfry 1;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze; rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

JĘZYK ANGIELSKI

Cele – dziecko:

– rozumie proste polecenia w języku angielskim,

– śpiewa poznane piosenki,

–  używa zwrotów grzecznościowych,

– zna podstawowe wyrażenie,

– bierze udział w zabawach muzycznych,

– rozumie sens prostych historyjek,

Tematyka:

Powitanie i pożegnanie – hello – cześć, bye-bye – cześć, goodmorning / goodafternoon

Przedstawienie się –  What is your name? – Jak masz na imię? My name is … Mam na imię

Kolory – red, green, yellow, pink, purple, black, brown, blue, grey, white

Części ciała – a nose, a head, a eye, a ear, a arm, a mouth, a finger, a leg, toes,

WIERSZ- „Numer alarmowy 112”

Każde dziecko wiedzieć winno,
dokąd dzwonić się powinno.
Gdy się stanie coś przykrego,
jeden numer jest od tego.

Najpierw ładnie się przedstawić,
podać adres, gdzie się zjawić.
Ciut nakreślić, co się stało,
żeby pomoc przyjechała.

Zapamiętać cyfry łatwo,
nawet całkiem małej dziatwie.
Jeden, jeden i dwójeczkę,
nauczymy się w chwileczkę.

Sto dwanaście – pamiętajcie,
pomoc szybko tam wzywajcie.
Dyspozytor w mig przekaże
Pogotowiu, da znak Straży,

powiadomi też Policję.
Jeden numer, jak widzicie.
Sto dwanaście! Miejcie w głowie,
tam wezwiecie pogotowie.

Straż przyjedzie, pożar zgaśnie,
pod numerem sto dwanaście.
Jeden, jeden, dwa – pamiętaj,
numer ten trzeba wykręcać.

PIOSENKA PT. „PLAC ZABAW”

Już w oczach radość, bo słońce świeci
na spacer pora iść.
Na placu zabaw jest dużo dzieci,
bawić się chodźmy dziś!
Ref.:
Plac zabaw, plac zabaw,
tu z kolegami poznasz zabaw sto.
Plac zabaw, plac zabaw,
w słoneczne dni odwiedzasz go!
2. Są tu drabinki i karuzela,
każdy się kręcić chce!
A w piaskownicy z mokrego piasku
babki zrobimy dwie.
3. Miło jest huśtać się na huśtawce,
wszyscy lubimy to, że hej.
Możemy puszczać barwne latawce,
wietrzyku, dla nich wiej!
4. Ciekawi świata zawsze jesteśmy,
uczyć się każdy chce.
Bawić się świetnie na placu zabaw
możemy całe dnie!