Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE IV „DUSZKI”

 

7.00-8.00

 

 

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna oraz w małych zespołach.

 

 

8.00-8.15

 

 

Pełnienie obowiązków przez dyżurnych, ustalenie planu dnia. Zabawy integrujące grupę. Zestawy ćwiczeń porannych.

 

 

8.15 -9.00

 

 

Przygotowanie do śniadania (czynności higieniczne: mycie rąk, korzystanie z toalety). Śniadanie. Czynności higieniczne po śniadaniu.

 

9.00-11.15

 

Zajęcia wg planu daltońskiego – realizacja zadań edukacyjnych wg. przyjętego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia w kręgu (zapoznanie z zadaniami na dany tydzień, refleksja). Zajęcia samodzielne w kącikach. Praca w parach. Praca w zespołach. Zabawa dowolna. Spacery po przedszkolnym placu zabaw oraz okolicy przedszkola, zabawy konstrukcyjne w piaskownicy oraz dowolne na placu przedszkolnym lub w sali (w razie brzydkiej pogody), zabawy ruchowe.

 

 

11.15- 12.00

 

 

 

Przygotowanie do obiadu Czynności higieniczne. Pełnienie dyżurów. Obiad- zachęcanie do samodzielnego spożywania posiłku, poprawnego posługiwania się sztućcami. Czynności higieniczne- mycie zębów.

 

 

12.00-12.30

 

 

Poobiedni odpoczynek. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk, bajek czytanych przez nauczyciela.

 

 

 

12.30–14.15

 

Zajęcia samodzielne w kącikach. Zabawa dowolna. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw. Zabawy ruchowe.

 

 

 

14.15-15.00

 

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne. Pełnienie dyżurów. Podwieczorek. Czynności higieniczne po podwieczorku.

 

 

15.00–16.00

 

Zabawy w sali i na powietrzu. Praca indywidualna i w małych zespołach. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Rozchodzenie się dzieci.