Grupa IV “Duszki”

grupa IV “Duszki” – 5, 6 latki,

Plan pracy

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc Styczeń I Tydzień Witamy Nowy Rok zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi); poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu; poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu; rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas; doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy … Czytaj dalej Plan pracy

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE IV „DUSZKI”   7.00-8.00     Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna oraz w małych zespołach.     8.00-8.15     Pełnienie obowiązków przez dyżurnych, ustalenie planu dnia. Zabawy integrujące grupę. Zestawy ćwiczeń porannych.     8.15 -9.00     Przygotowanie do śniadania … Czytaj dalej Ramowy rozkład dnia