Grupa IV “Duszki”

grupa IV “Duszki” – 5, 6 latki,

Plan pracy

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc grudzień Tydzień I – Grudniowe życzenia swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń; rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej; wprowadzenie liczby i cyfry 6 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym; doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na … Czytaj dalej Plan pracy

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE IV „DUSZKI”   7.00-8.00     Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna oraz w małych zespołach.     8.00-8.15     Pełnienie obowiązków przez dyżurnych, ustalenie planu dnia. Zabawy integrujące grupę. Zestawy ćwiczeń porannych.     8.15 -9.00     Przygotowanie do śniadania … Czytaj dalej Ramowy rozkład dnia