Plan pracy

Tematy kompleksowe :

 1. W przedszkolu.
 2. Nasze przedszkole.
 3. Jestem bezpieczny.
 4. Pomocna dłoń.
 5. Idzie jesień przez świat.

Założenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu, ustalenie zasad w grupie- wskazanie przejawów dobrych manier, np. mówienie ,,Dzień dobry’’, ,,Do widzenia’’, ,,Proszę’’, ,,Dziękuję’’ i ,,Przepraszam’’.
 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez powitanki, np. „Witamy się” lub „Witaj…”;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • zestaw ćwiczeń porannych nr 1, 2;
 • Rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie , różnicowanie słuchowe samogłosek.
 • Ćwiczenia słuchu fonemowego, dzielenie wyrazów na sylaby i głoski.
 • Nabywanie umiejętności różnicowania pojęć :prawa- lewa. Rozwijanie sprawności motorycznej
 • Rozwijanie umiejętności muzyczno- tanecznych poprzez udział w zabawach muzyczno- rytmicznych.

 

PIOSENKA „Planeta dzieci”

1- Na planetę dzieci wszystkich zapraszamy!

Na planecie dzieci serdecznie witamy!

Kocham, lubię, szanują

Mówię proszę, przepraszam dziękuję,

Dzień dobry i do widzenia

Magicznymi słowami świat zmieniam!

 

Ref. Koleżanko i kolego, kto z was zrobił coś dobrego?

Zapraszamy do klaskania w odpowiedzi na pytania!

Kto śniadanie grzecznie zjadł- klask klask

Na pytania odpowiadał? Klask klask

Kto posegregował śmieci? Klask klask

Ten jest przyjacielem dzieci!

 

Wierszyk

Felek     Wiktor Woroszylski

Wiecie, dzieci? –

świat jest wielki,

a na świecie

same Felki.

Więc:

dla nóżek – pantofelki,

a na obiad – kartofelki,

a do lodów są – wafelki,

a do pieca są – kafelki,

a do piwa są kufelki,

a do śmieci są szufelki…

Naokoło wielki świat,

a pośrodku stoję ja:

nie kafelek,

nie kufelek

ani nawet pantofelek,

stoję ja: po prostu Felek

JĘZYK ANGIELSKI

Cele – dziecko:

– rozumie proste polecenia w języku angielskim,

– śpiewa poznane piosenki,

–  używa zwrotów grzecznościowych,

– zna podstawowe wyrażenie,

– zna podstawowe kolory,

– zna wybrane części ciała w języku angielskim

Tematyka:

Powitanie i pożegnanie – hello – cześć, bye-bye – cześć,

Wyrażenia – sit down, stand up, make a cirle

Przedstawienie się –  What is your name? – Jak masz na imię? My name is … Mam na imię

Części ciała – nose, head, eye, ear, mouth, leg, toes, knees, shoulders, hair

Kolory – green, red, yellow, blue, orange, pink, black, white, brown, grey