• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Czerwone Jabłuszko

Czerwone jabłuszko
przekrojone na krzyż
Czemuż ty dziewczyno
krzywo na mnie patrzysz ?

Ref:
Gęsi za wodą,
kaczki za wodą,
uciekaj dziewczyno
bo Cię pobodzą,
ja Ci buzi dam,
ty Mi buzi dasz,
ja Cię nie wydam,
ty Mnie nie wydasz.

Mazurek mazureczek,
Oberek obereczek,
Kujawiak kujawiaczek,
Kto się śmieje,
To znów płacze. x2.

Czerwone jabłuszko
po ziemi się toczy,
Tę dziewczynę kocham,
co ma siwe oczy.

Gęsi za wodą,
kaczki za wodą,
uciekaj dziewczyno
bo Cię pobodzą,
ja Ci buzi dam,
ty Mi buzi dasz,
ja Cię nie wydam,
ty Mnie nie wydasz.

Mazurek mazureczek,
Oberek obereczek,
Kujawiak kujawiaczek,
Kto się śmieje,
To znów płacze. x2

WIERSZ:
JESIENIĄ.
Jesienią, jesienią
Sady się rumienią:
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.
 
Czerwone jabłuszka,
Złociste gruszeczki
Świecą się, jak gwiazdy,
Pomiędzy listeczki.
 
— Pójdę ja się, pójdę
Pokłonić jabłoni,
Może mi jabłuszko
W czapeczkę uroni!
 
— Pójdę ja do gruszy,
Nastawię fartuszka,
Może w niego spadnie
Jaka śliczna gruszka!
 
Jesienią, jesienią
Sady się rumienią;
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
PAŹDZIERNIK
1. Jesień w parku i lesie (II tygodnie) (28.09 - 8.10. 2020)
Wartość: dbam o przyrodę, ostrożność wobec dzikich zwierząt
Cele:
- Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji.
-Odzwierciedlanie spostrzeżeń w formie plastycznej, dzielenie się nimi z innymi.
-Doskonalenie umiejętności formułowania pytań.
- zapoznanie z cyfra 1 i 2,
-zapoznanie z literami A,a M,m,
-Wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości.
-Poznanie lokalnych ekosystemów: ogród przedszkolny, las, park,
- Poznanie klasyfikacji drzew na liściaste i iglaste.
-Poznanie zasad zachowania się w lesie oraz sposobów ochrony drzew.
-Wzbogacenie słownika czynnego o słownictwo związane z tematem.
-Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności.
2.  Na straganie ( 12-16.10.2020)
Wartość: zdrowie (zdrowie odżywienie)
Cele:

- rozróżnia podstawowe warzywa

-  kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary wg wybranej cechy

- poznawanie popularnych warzyw poprzez zmysł smaku, dotyku, węchu

- wdrażanie do rozróżniania i nazywania popularnych owoców i warzyw

- kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 3, posługiwania się liczebnikiem głównym i porządkowym,

- poznaje obraz graficzny litery T, t

- promowanie zasad zdrowego żywienia.

 
3. Projekt edukacyjny "Jabłko" (19-23.10.2020)
Wartość: zdrowie (zdrowe odżywianie)
Cele:
·         kształtowanie postaw proekologicznych;
·         kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji;
·         doskonalenie umiejętności formułowania pytań;
·         wzmacnianie poczucia sprawstwa, budowanie poczucia własnej wartości;
·         kształtowanie nawyków higienicznych i wdrażanie do bezpiecznego
·         obchodzenia się ze sztućcami podczas przygotowania posiłków;
·         wzbogacanie słownictwa dzieci związanego z tematem;
·         rozwijanie twórczego i logicznego myślenia;
·         dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej.
4.  Pobaw się ze mną (26-30.10.2020)
Wartość/postawy: szacunek, przyjaźń,
Cele:

- poznanie sposobów twórczego spędzenia czasu z rodzina i przyjaciółmi,

- rozwijanie umiejętności współdziałania w zabawie

- rozwijanie kreatywności

- doskonalenie sprawności manualnej

- zapoznanie z literą P,p
- zapoznanie z cyfrą 4
 
J.angielski

2.10

1. Numbers – poznajemy liczby

Liczebniki główne 1-10

5.10

2. My Family – poznajemy członków rodziny

Nazwy członków rodziny: mommy, daddy, grandma, grandpa, brother, sister

9.10

3. My Family - powtórka

Nazwy członków rodziny: mommy, daddy, grandma, grandpa, brother, sister

12.10

4. Feeling and emotions

 

Happy, sad, angry, sleepy, scared, suprised

16.10

5. Feeling and emotions

 

Happy, sad, angry, sleepy, scared, suprised

19.10

6. Toys- poznajemy zabawki

Doll, car, ball, teddy bear, scooter, train, blocks

23.10

7. My favourite toy

Doll, car, ball, teddy bear, scooter, train, blocks.

26.10

8. Revision- powtórka

Gry i zabawy utrwalające poznany materiał leksykalny.

30.10

9. My favorite fruit

apple, pear, banana, orange, plum, grapes, lemon