• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony
STYCZEŃ
1. Bajki, bajeczki – 04.01.2021 – 15.01.2021
Postawy/ wartości: kształtowanie postaw moralnych poprzez ocenę postępowania bohaterów bajek
Cele:
- stymulowanie rozwoju umysłowego i osobowości dziecka
- rozwijanie myślenia, koncentracji i uwagi
- wspomaganie rozwoju psychicznego dziecka
- rozwijanie aktywności poznawczej i twórczego działania
- rozwijanie kreatywności i wyobraźni
- wzmacnianie bliskości i więzi emocjonalnych z rodziną
- rozwijanie umiejętności rozmowy i dyskusji
- rozwijanie inteligencji emocjonalnej
- stymulowanie rozwoju zdolności manualnych
- przekazywanie dzieciom norm, wartości i ideałów
2. PROJEKT EDUKACYJNY ,,ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA” – 18.01.2021 – 22.01.2021
Postawy/ wartości: wzbudzanie szacunku dla osób starszych, ich mądrości życiowej i doświadczenia
Cele:
- samodzielne inicjowanie, planowanie, wykonywanie i ocena realizacji zadań
- rozwijanie zainteresowań i predyspozycji
- kierowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy i umiejętności
- samodzielne ustalanie strategii rozwiązywania problemów
- rozwijanie krytycznego myślenia, stawiania hipotez, przewidywania i weryfikowania przewidywań
- rozwijanie wytrwałości w dążeniu do założonego celu
- pogłębianie wiedzy w zakresie realizowanej tematyki
- samodzielna ocena swoich osiągnięć, ponoszenie odpowiedzialności za własne działania
- rozwijanie umiejętności konstruktywnej dyskusji
- podnoszenie u dzieci poczucia własnej wartości
- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną dziecka
- zapoznanie z cyfrą 9
3. GDZIE MIESZKASZ – 25.01.2021 – 29.01.2021
Postawy/ wartości: dbałość o przyjaźń, miłość, szacunek w rodzinie, kształtowanie postawy patriotycznej
Cele:
- odczuwanie przynależności do grupy przedszkolnej
- dokonywanie obserwacji budynków w najbliższej okolicy
- nawiązywanie przyjaźni i pozytywnych relacji z rówieśnikami
- wzmacnianie więzi uczuciowych z rodziną
- okazywanie szacunku członkom rodziny, rówieśnikom, paniom w przedszkolu
- poznawanie najciekawszych miejsc w naszym mieście (wirtualna wycieczka)
- poznawanie legend, przypowieści, przysłów naszego regionu
- znajomość swojego adresu zamieszkania
- zapoznanie z literą N,n, podejmowanie próby czytania
- kształtowanie pojęć: Duży, większy, największy, mały mniejszy najmniejszy
 
1.Droga Babciu, drogi Dziadku
wszyscy bardzo was kochamy.
i dlatego właśnie dzisiaj
w Wasze święto Wam śpiewamy.
Byście wciąż pogodni byli,
byście ciągle nas kochali.
Bo my Was będziemy wiecznie
chociaż brzdące z nas niegrzeczne
Ref.: Dzisiaj macie Swoje święto,
więc Wam podziękować chcemy,
że Jesteście zawsze z nami,
za to Was ucałujemy
2.Moja Babciu i mój Dziadku
zrobiliśmy Wam laurki.
Trochę słońca, trochę nieba
i niebieskie na nim chmurki.
Taki prezent dla Was mamy
te rysunki, które damy,
żeby dzisiaj uśmiech niosły
w ten dzień piękny i radosny.
Ref.: Dzisiaj macie Swoje święto…

Temat

Wprowadzone słownictwo

i wyrażenia

Cele operacyjne

My house (4.01)

 • kitchen, bedroom, living room, bathroom,

Dziecko:

 • śpiewa piosenki,

 • poprawnie wskazuje nazwy pomieszczeń, w których znajduje się pacynka,

 • naśladuje ruchem czynności wykonywane w poszczególnych pomieszczeniach,

 • wykonuje domek z kartonowych pudełek.

In my house (8.01)

 • wardrobe, bed, table, chair,

Dziecko:

 • układa puzzle,

 • umieszcza ilustracje z meblami w odpowiednim pomieszczeniu domu,

 • buduje wieżę z plastikowych kubków,

 • potrafi poprawnie określić liczbę kropek na kartoniku wybierając odpowiednią ilość kubeczków,

Music is everywhere (11.01)

 • drum, gitar, flute, triangle, piano,

Dziecko:

 • rozpoznaje instrumenty po ich brzmieniu,

 • powtarza nazwy instrumentów,

 • śpiewa piosenkę,

 • bierze aktywny udział w zajęciach

Quiet or noisy? (14.01)

 • quiet, noisy, fast, slow

Dziecko:

 • gra na instrumentach,

 • rozpoznaje nazwy instrumentów wypowiadane przez nauczyciela szeptem,

 • ilustruje piosenkę ruchem,

 • odpowiednio reaguje na polecenia „fast-slow”

Games and plays (18.01)

 • gry i zabawy utrwalające poznany materiał leksykalny

Dziecko:

 • bierze udział w zabawie zręcznościowej poprawnie podając piłkę koledze,

 • poprawnie używa prostych zwrotów w języku angielskim,

 • bierze udział w zabawie ruchowej przy piosence

Food and drinks (22.01)

 • cake, ham, bread, butter, chocolate

Dziecko:

 • wskazuje odpowiednie ilustracje z jedzeniem i napojami,

 • potrafi wskazać kubek pod którym ukrył się tort,

 • śpiewa piosenki ilustrując je ruchem.

Food and drinks (25.01)

 • tea, coffee, juice, milk

Dziecko:

 • reaguje ruchem na polecenia nauczyciela,

 • wskazuje na brakujący przedmiot,

 • potrafi wskazać niezdrowe produkty,

 • bierze udział w zabawie bieżnej,

 • śpiewa piosenki.

Revision (29.01)

 • gry i zabawy utrwalające poznany materiał leksykalny

Dziecko:

 • potrafi podać nazwę przedmiotu znajdującego się na ilustracji,

 • wskazuje odpowiednią ilustrację,

 • potrafi przekręcić ilustrację wykorzystując drewniane pałeczki,

 • układa puzzle.

 
Grudzień
1. LISTY DO MIKOŁAJA – 30.11.2020 – 04.12.2020
Postawy/ wartości: odczuwanie empatii wobec innych
Cele:
- odczuwanie przynależności do grupy przedszkolnej
- wypowiadanie się na temat treści utworu z odwołaniem się do własnych doświadczeń i wyobrażeń
- poznawanie niektórych zwyczajów i tradycji świątecznych z innych krajów
- wzmacnianie więzi z rodziną
- kształtowanie szacunku dla osób starszych
- branie udziału w zajęciach ruchowych, wykonywanie ćwiczeń wg instrukcji słownej i pokazu
- wykonywanie prac plastycznych przy użyciu dostępnych materiałów
- wykonywanie układu ruchowego do słyszanej muzyki
- przeliczanie  elementów w zbiorze i porównywanie ich liczebności
- rozpoznawanie litery f,F
 2. PROJEKT EDUKACYJNY ,,DZIEŃ I NOC” (7.12.2020 – 11.12.2020)
Postawy/ wartości: rozbudzanie ciekawości badawczej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje działania
Cele:
- samodzielne inicjowanie, planowanie, wykonywanie i ocena realizacji zadań
- rozwijanie zainteresowań i predyspozycji
- kierowanie samodzielnym zdobywaniem wiedzy i umiejętności
- samodzielne ustalanie strategii rozwiązywania problemów
- rozwijanie krytycznego myślenia, stawiania hipotez, przewidywania i weryfikowania przewidywań
- rozwijanie wytrwałości w dążeniu do założonego celu
- pogłębianie wiedzy w zakresie realizowanej tematyki
- zapoznanie z cyfrą  7
- samodzielna ocena swoich osiągnięć, ponoszenie odpowiedzialności za własne działania
- rozwijanie umiejętności konstruktywnej dyskusji
- podnoszenie u dzieci poczucia własnej wartości
3. ŚLADY NA ŚNIEGU(14.11.2020 – 18.11.2020)
Postawy/ wartości: kształtowanie empatii w stosunku do zwierząt leśnych podczas zimowych miesięcy.
Cele:
- korzystanie z książek w celu zdobywania wiedzy na temat zwierząt
- uważne słuchanie utworów literackich
- poznanie zasad dokarmiania zwierząt w okresie zimy
- obserwowanie i rozróżnianie różnych gatunków ptaków
- zapoznanie z zawodem leśniczego
- zapoznanie z literą S, s
- zapoznanie z cyfrą 8
- orientacja w przestrzeni, rozróżnianie strony lewej i prawej
- sprawne posługiwanie się instrumentami perkusyjnymi
- kolorowanie obrazków bez wychodzenia poza linię
- współdziałanie z rówieśnikami podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych
4. W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU (21.12.2020 – 01.01.2021)
Postawa/ wartość: wzmacnianie więzi rodzinnych, budzenie szacunku dla osób starszych
Cele:
branie udziału w przygotowaniach świątecznej dekoracji sali
- wypowiadanie się na temat świątecznych przygotowań w swojej rodzinie
- nazywanie zwyczajów i tradycji świątecznych
- budzenie szacunku dla pracy rodziców
- odczuwanie przynależności do grupy rówieśniczej
- odczuwanie satysfakcji i radości z wykonanej pracy plastycznej
- utrwalanie poznanych liter, tworzenie wyrazów
- dodawanie w zakresie 1-3
- śpiewanie kolęd i pastorałek Bożonarodzeniowych
- inicjowanie zabaw ruchowych w sali i na powietrzu
Wiersz ,,Wigilia” – Bożena Forma
O, jak pachnie w całym domu
Karpiem, ciastem i grzybami.
Stół obficie zastawiony
Świątecznymi potrawami.
 
Biały obrus już na stole,
Są nakrycia, piękne świece.
Dzisiaj święta, czas pokoju
Obchodzony jest na świecie.
 
Kolędować pora zacząć,
Serce wypełnić miłością.
Życzę wszystkim pomyślności,
Spędźmy święta te z radością.
 
Pastorałka ,,Zostań Jezu mym braciszkiem”
Zostań Jezu mym braciszkiem
podzielę się z tobą wszystkim
dam ci swoje klocki lego
dam ci misia pluszowego
dam ci swoje klocki lego
dam ci misia pluszowego

dam zabawki
dam słodycze
babcię, dziadka ci pożyczę
podzielę się mama, tatą
bądź braciszkiem moim za to
podzielę się mama, tatą
bądź braciszkiem moim za to

będę cię na rączkach nosić
nie daj się Jezuniu prosić
w mym łóżeczku miejsce zrobię
będziesz sypiał ze mną sobie
w mym łóżeczku miejsce zrobię
będziesz sypiał ze mną sobie
 

4.12

Winter

winter, snow, snowman, snowflake, sled

 • śpiewa piosenki,

 • bierze udział w zabawie ruchowej,

potrafi poprawnie powtórzyć słowa w języku angielskim

7.12

Winter is here

winter, snow, snowman, snowflake, sled

 • wskazuje brakujące obrazki,

 • gra w grę,

 • bierze udział w zabawie plastycznej,

 • śpiewa piosenki.

11.12

Sanata Claus is coming

Christmas tree, chimney, gift, reindeer, Santa Claus, sleigh

 • powtarza słowa piosenki,

 • bierze udział w zabawie ruchowej,

 • potrafi wskazać na którym obrazku znajduje się Mikołaj,

 • poprawnie wskazuje obrazki.

14.12

Chritmas time

star, angel, cookies, bell, candy, Christmas socking

 • powtarza proste zwroty w języku angielskim,

 • naśladuje ruchem słowa piosenki,

 • bierze udział w zabawie ruchowej,

 • potrafi wskazać, która karta zmieniła miejsce,

18.12

Merry Christmas

star, angel, cookies, bell, candy, Christmas socking

 • wypowiada się na temat historyjki obrazkowej,

 • wykonuje łańcuch choinkowy,

 • potrafi poprawnie nazwać wskazany kolor,

 • śpiewa piosenkę,

 • składa życzenia świąteczne.

21.12

Winter clothes

hat, scarf, coat, pants, shoes, mittens, socks, belt

 • śpiewa piosenki,

 • wskazuje odpowiedni kolor rękawiczek,

 • rozpoznaje wylosowany przedmiot,

 • wskazuje brakujący przedmiot,

 • potrafi wysłuchać nazwę danego przedmiotu.

28.12

Winter clothes and accessories

hat, scarf, coat, pants, shoes, mittens, socks, belt

 • śpiewa piosenki,

 • zakłada ubrania o których mowa w piosence,

 • wskazuje brakujący przedmiot,

 • potrafi rozpoznać i nazwać wylosowany przedmiot,

 • zapamiętuje i łączy obrazki w pary.

 
 
 
Listopad 
1. JESIENNY DESZCZ (2-6.11.2020)
Wartość: wrażliwość na piękno natury/ dbania o swoje zdrowie
Cele:
- utrwalanie wiadomości o sposobach ochrony przed deszczem,
- dostrzega znaczenie wody w przyrodzie
- rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,
- rozpoznaje cyfrę 5, przelicza w zakresie 5,
- rozpoznaje literę B,b
- kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie,
 
2. JESTEM SOBIE POLAK MAŁY (9-13.11.2020)
postawy/wartości: Kształtowanie postaw patriotycznych
Cele:
-       Rozwijanie wiedzy dzieci na temat ojczyzny,
-       Budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, chodzimy do polskiego przedszkola, naszą ojczyzną jest Polska,
-       Poznawanie wybranych krajobrazów charakterystycznych dla nasz
ego kraju,
-       Zapoznanie z polskimi symbolami narodowymi,
-       Zapoznanie dzieci ze znanymi legendami związanymi z kulturą i tradycją naszego kraju i miasta,
-       Zapoznanie z literą L,l
 
3. MÓJ ZWIERZAK(16-20.11.2020)
Wartość/postawy: kształtowanie opiekuńczego stosunku i poczucia odpowiedzialności wobec zwierząt
Cele:
- rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy
- poznanie pracy weterynarza
- utrwalenie wiadomości na temat hodowli zwierząt domowych
- budzenie ciekawości poznawczej
- kształtowanie opiekuńczego stosunku i poczucia odpowiedzialności wobec zwierząt.
- zapoznanie z literą D,d
- zapoznanie z cyfrą 6.
 
4. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA (23-27.11.2020)
wartość/postawa: odpowiedzialność / współpraca / zgodna zabawa
Cele:
- kształtowanie poczucia konieczności poszanowania zabawek,
- wdrażanie do kilku zdaniowych wypowiedzi na podany temat,
- doskonalenie umiejętności współdziałania w zabawie,
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- pobudzanie inwencji twórczej,
- wdrażanie do dbałości o estetykę pracy,
- utrwalanie poznanych liter
- kształtowanie orientacji na kartce papieru
 
Wiersz ,,Misie” – Anna Słomińska

 1. Misie duże, misie małe

do zabawy doskonałe.

 I te ze sterczącym uszkiem,

i te z bardzo dużym brzuszkiem.

2. Te z kokardką, te brązowe,

te w sukienkach, kolorowe.

Nawet te, co są chudziutkie…

 Ale wszystkie są mięciutkie.

3. Gdy ci smutno czasem bywa,

wnet z pomocą miś przybywa.

Nie ma w świecie wspanialszego

nic od misia pluszowego. 
 
,Jestem Polakiem”
Jesteśmy Polką i Polakiem
 
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ją i ty
I ty
 
Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojadą nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas
 
Jesteśmy Polką i Polakiem…
 
Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok
 
Jesteśmy Polką i Polakiem…
 
Teraz to już Warszawa
 
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc
 
Jesteśmy Polką i Polakiem…
 
Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdański
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat
 
Jesteśmy Polką i Polakiem…
Tematy angielski - listopad
 
Data
Temat
Poznane słówka/zwroty
2.11
I love fruits – kochamy owoce
apple, pear, banana, orange, plum, grapes, lemon
6.11
Vegetables – poznajemy warzywa
carrot, onion, bean, pepper, tomato, potato, cucumber
9.11
We likevegetables – lubimy warzywa
carrot, onion, bean, pepper, tomato, potato, cucumber
13.11
Fruit and vegetables – owoceiwarzywa
zwroty: do you like…? Yes/No, I like…, I don’t like…
16.11
Vehicles – środki transportu
bike, train, plane, bus, boat, ship, rocket
20.11
Ourtravels – nasze podróże
bike, train, plane, bus, boat, ship, rocket
23.11
Revision - utrwaleniesłownictwa
gry i zabawy utrwalające poznany materiał leksykalny
27.11
Weather – pogoda za oknem
Hot, cold, windy, sunny, rainy, cloudy
30.11
Weather – utrwalenie słownictwa
Hot, cold, windy, sunny, rainy, cloudy
 

 

Czerwone Jabłuszko

Czerwone jabłuszko
przekrojone na krzyż
Czemuż ty dziewczyno
krzywo na mnie patrzysz ?

Ref:
Gęsi za wodą,
kaczki za wodą,
uciekaj dziewczyno
bo Cię pobodzą,
ja Ci buzi dam,
ty Mi buzi dasz,
ja Cię nie wydam,
ty Mnie nie wydasz.

Mazurek mazureczek,
Oberek obereczek,
Kujawiak kujawiaczek,
Kto się śmieje,
To znów płacze. x2.

Czerwone jabłuszko
po ziemi się toczy,
Tę dziewczynę kocham,
co ma siwe oczy.

Gęsi za wodą,
kaczki za wodą,
uciekaj dziewczyno
bo Cię pobodzą,
ja Ci buzi dam,
ty Mi buzi dasz,
ja Cię nie wydam,
ty Mnie nie wydasz.

Mazurek mazureczek,
Oberek obereczek,
Kujawiak kujawiaczek,
Kto się śmieje,
To znów płacze. x2

WIERSZ:
JESIENIĄ.
Jesienią, jesienią
Sady się rumienią:
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.
 
Czerwone jabłuszka,
Złociste gruszeczki
Świecą się, jak gwiazdy,
Pomiędzy listeczki.
 
— Pójdę ja się, pójdę
Pokłonić jabłoni,
Może mi jabłuszko
W czapeczkę uroni!
 
— Pójdę ja do gruszy,
Nastawię fartuszka,
Może w niego spadnie
Jaka śliczna gruszka!
 
Jesienią, jesienią
Sady się rumienią;
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
PAŹDZIERNIK
1. Jesień w parku i lesie (II tygodnie) (28.09 - 8.10. 2020)
Wartość: dbam o przyrodę, ostrożność wobec dzikich zwierząt
Cele:
- Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji.
-Odzwierciedlanie spostrzeżeń w formie plastycznej, dzielenie się nimi z innymi.
-Doskonalenie umiejętności formułowania pytań.
- zapoznanie z cyfra 1 i 2,
-zapoznanie z literami A,a M,m,
-Wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości.
-Poznanie lokalnych ekosystemów: ogród przedszkolny, las, park,
- Poznanie klasyfikacji drzew na liściaste i iglaste.
-Poznanie zasad zachowania się w lesie oraz sposobów ochrony drzew.
-Wzbogacenie słownika czynnego o słownictwo związane z tematem.
-Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności.
2.  Na straganie ( 12-16.10.2020)
Wartość: zdrowie (zdrowie odżywienie)
Cele:

- rozróżnia podstawowe warzywa

-  kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary wg wybranej cechy

- poznawanie popularnych warzyw poprzez zmysł smaku, dotyku, węchu

- wdrażanie do rozróżniania i nazywania popularnych owoców i warzyw

- kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 3, posługiwania się liczebnikiem głównym i porządkowym,

- poznaje obraz graficzny litery T, t

- promowanie zasad zdrowego żywienia.

 
3. Projekt edukacyjny "Jabłko" (19-23.10.2020)
Wartość: zdrowie (zdrowe odżywianie)
Cele:
·         kształtowanie postaw proekologicznych;
·         kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji;
·         doskonalenie umiejętności formułowania pytań;
·         wzmacnianie poczucia sprawstwa, budowanie poczucia własnej wartości;
·         kształtowanie nawyków higienicznych i wdrażanie do bezpiecznego
·         obchodzenia się ze sztućcami podczas przygotowania posiłków;
·         wzbogacanie słownictwa dzieci związanego z tematem;
·         rozwijanie twórczego i logicznego myślenia;
·         dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej.
4.  Pobaw się ze mną (26-30.10.2020)
Wartość/postawy: szacunek, przyjaźń,
Cele:

- poznanie sposobów twórczego spędzenia czasu z rodzina i przyjaciółmi,

- rozwijanie umiejętności współdziałania w zabawie

- rozwijanie kreatywności

- doskonalenie sprawności manualnej

- zapoznanie z literą P,p
- zapoznanie z cyfrą 4
 
J.angielski

2.10

1. Numbers – poznajemy liczby

Liczebniki główne 1-10

5.10

2. My Family – poznajemy członków rodziny

Nazwy członków rodziny: mommy, daddy, grandma, grandpa, brother, sister

9.10

3. My Family - powtórka

Nazwy członków rodziny: mommy, daddy, grandma, grandpa, brother, sister

12.10

4. Feeling and emotions

 

Happy, sad, angry, sleepy, scared, suprised

16.10

5. Feeling and emotions

 

Happy, sad, angry, sleepy, scared, suprised

19.10

6. Toys- poznajemy zabawki

Doll, car, ball, teddy bear, scooter, train, blocks

23.10

7. My favourite toy

Doll, car, ball, teddy bear, scooter, train, blocks.

26.10

8. Revision- powtórka

Gry i zabawy utrwalające poznany materiał leksykalny.

30.10

9. My favorite fruit

apple, pear, banana, orange, plum, grapes, lemon