Plan pracy

Gr. III. ,,Psotki’’

Tematy kompleksowe na miesiąc styczeń 2020r.

 1. Dawno, dawno temu…
 2. Zabawa karnawałowa.

3.Święto Babci i Dziadka.

 1. Gdzie mieszkasz?

Założenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Określanie kształtu granic Polski, poznawanie największych miast Polski;
 • Kształtowanie szacunku do symbolu narodowego – godła; Poznanie pojęcia „postawa rycerska” poprzez przybliżenie cech: odwaga, męstwo, zdyscyplinowanie, prawość, szlachetność, waleczność;
 • Rozwijanie tolerancji i zrozumienia dla odmienności;
 • Poznawanie pojęcia „niepełnosprawność”-poznanie zapisu alfabetu Braille’a;
 • Rozwijanie zdolności kulinarnych poprzez przygotowanie karnawałowych przysmaków;
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z najbliższymi członkami rodziny. Kształtowanie postawy szacunku dla starszych osób;
 • Przeliczanie obiektów w poznanym sobie zakresie-podejmowanie prób posługiwania się liczebnikami porządkowymi;
 • Porównywanie i szacowanie długości dwóch, trzech obiektów;
 • Używanie określeń: wysoki/wyższy/najwyższy oraz niski/niższy/najniższy;
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem;
 • Doskonalenie koncentracji, pamięci, logicznego myślenia poprzez stosowanie łamigłówek i maty do kodowania;
 • Kształtowanie sprawności manualnej, pomysłowości, kreatywności;
 • Doskonalenie współpracy w zespole;

Wiersz

Dzisiaj ważne święto, uroczysty dzień.

Dzisiaj wszystkie troski niech odpłyną w cień.

Dzisiaj babcia z dziadkiem do nas zawitali,

więc będziemy teraz razem świętowali.

Będziemy Wam śpiewać, wiersze recytować

i najmocniej w świecie tulić i całować.

 

Piosenka

Dla babci czaczę tańczymy na lodzie

Dla babci tańczyć możemy i co dzień

Dla babci czaczę na soplach gra wiatr

A my życzymy i śpiewamy tak

Kochana babciu żyj sto lat

Ciesz się wnukami i kochaj świat

Kochana babciu żyj sto lat

Śpiewaj z nami głośno czaczacza.

Czacza dla Babci i Dziadka

Dla dziadka czaczę tańczymy na lodzie

Dla dziadka tańczyć możemy i co dzień

Dla dziadka czaczę na soplach gra wiatr

A my życzymy i śpiewamy tak

Kochany dziadku żyj sto lat

Ciesz się wnukami i kochaj świat

Kochany dziadku żyj sto lat

Śpiewaj z nami głośno czaczacza

Bo babcia z dziadkiem to nasze są skarby

Malują uśmiech bez pędzla i farby

I dla nich czaczę na soplach gra wiatr

A my życzymy i śpiewamy tak

Kochana babciu żyj sto lat

Ciesz się wnukami i kochaj świat

Kochany dziadku żyj sto lat

Śpiewaj z nami głośno czaczacza.

 

Język angielski – tematyka – styczeń.

Cele – dziecko:

– poznaje słownictwo,dotyczące zwierząt z zoo,

– poznaje słownictwo, dotyczące pomieszczeń i przedmiotów domowych,

– rozumie proste polecenia nauczyciela i na nie reaguje,

– doskonali sprawność manualną,

– doskonali kreatywność, pomysłowość,

– śpiewa poznaną piosenkę „Let’s go to the zoo”,

– bierze udział w zabawach ruchowych, muzycznych oraz grach, utrwalających poznane słownictwo – memory,

– zgodnie współpracuje w zespole.

Słownictwo:

Zwierzęta: anelephant – słoń, a zebra – zebra, a lion– lew, a monkey – małpa, a tiger – tygrys, a giraffe  – żyrafa, a snake– wąż.

Dom: bedroom – pokój, kitchen – kuchnia, hall – korytarz, garage– garaż, livingroom – salon, bathroom – łazienka, garden – ogród, door – drzwi, window – okno, sofa – kanapa, cooker– kuchenka.

Grudzień

 Tematy kompleksowe :

1.Listy do Mikołaja.

2.Zapraszamy na teatrzyk.

3. Świąteczne drzewko.

Założenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
 • Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny;
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt;
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności;
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich;
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych;
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części;
 • Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, itp.;
 • Poznawanie podstawowych pojęć związanych z teatrem;
 • Poznawanie zasad kulturalnego zachowania się w teatrze;
 • Utrwalanie kierunków: w prawo, w lewo, do przodu, do tyłu;
 • Przeliczanie w zakresie od 1 do 5, porównywanie liczebności zbiorów;
 • Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała oraz na macie do kodowania;
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, kształtowanie kreatywności, trenowanie pamięci, koncentracji;
 • Doskonalenie sprawności manualnej.

 

 Wiersz

„Prezent dla Mikołaja” D. Gellner

A ja się bardzo, bardzo postaram

I zrobię prezent dla Mikołaja:

Zrobię mu szalik piękny i nowy

Żeby go nosił w noce zimowe

I żeby nie zmarzł w szyję i w uszy

Gdy z burej chmury śnieg zacznie prószyć

Niech się ucieszy Mikołaj Święty

Tak rzadko ktoś mu daje prezenty.

 

Piosenka

„Kochany Panie Mikołaju”

Kochany Panie Mikołaju,

My tak czekamy każdej zimy,

Dlaczego zawsze Pan przychodzi

do nas Gdy śpimy?

Czy to już musi tak pozostać?

Czy to jest w księgach zapisane?

Ja od prezentu bym wolała

Spotkanie z Panem.

I wiem od dzieci, że z radością,

Chciałyby słuchać Pana głosu,

W mróz ogrzejemy Panu uszy

Piosenką gorącą jak rosół!

 

Ref.: Hu, hu, ha, hu, hu, ha,

Nasza zima zła, ale zima z Mikołajem

Jest pachnącym, ciepłym majem!

Hu, hu, ha, hu, hu, ha,

Nasza zima zła, ale zima z Mikołajem

Jest pachnącym, ciepłym majem!

Zawsze bądź wśród nas

Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju nasz!

Język angielski – tematyka – grudzień.

 Cele – dziecko:

– poznaje słownictwo związane z pogodą,

– poznaje słownictwo związane ze świętami,

– rozumie proste polecenia nauczyciela i na nie reaguje,

– doskonali sprawność manualną,

– doskonali kreatywność, pomysłowość,

– śpiewa poznaną piosenkę „How’s the weather?”,

– bierze udział w zabawach ruchowych, muzycznych oraz grach, utrwalających poznane słownictwo – memory,

– słucha piosenek o tematyce świątecznej,

– poznaje tradycję Boxing Day w Anglii,

– zgodnie współpracuje w zespole.

 

Słownictwo:

pogoda:It’s sunny/It’srainy – słonecznie/deszczowo; It’s snowy/windy – śnieżnie/wietrznie; hot – gorąco, cold– zimno;

święta: Święty Mikołaj-Santa Claus, choinka- a Christmastree, dzwonki- bells, anioł- anangel; prezenty- presents, bombka – a Christmasball.

Listopad

Tematy kompleksowe :

 1. Jesienny deszcz.
 2. Ciekawe, dlaczego….
 3. Na wiejskim podwórku.
 4. Tydzień z pluszowym misiem.

 

Założenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
 • rozwijanie logicznego myślenia, koncentracji poprzez zajęcia z matą do kodowania, Bee-Botem
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń,
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej,
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej,
 •  utrwalanie wiadomości, dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,
 • rozwijanie logicznego myślenia, koncentracji poprzez zajęcia z matą do kodowania, Bee-Botem,
 •  kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń,
 • uwrażliwianie na potrzeby zwierząt,
 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego.

Wiersz – Wanda Chotomska „Twój dom”

Jest w każdym naszym słowie,

a słowa są najprostsze –

chleb, mama, dom gościnny,

i Wisła, i Mazowsze.

I jest w czerwieni maków,

i w białych kwiatach wiśni,

w piosenkach wszystkich ptaków

i w każdej naszej myśli.

 

Piosenka – „Co to jest niepodległość?”

Kiedyś Rosja, Austria i Prusy

Na Polskę mieli chytre zakusy

Niestety w końcu im się udało

I zagrabili Polskę całą

Przez długie 123 lata

Nie było nas na mapie świata

I jak to czasem mówią dorośli

Wtedy nie było niepodległości

 

Co to jest niepodległość

Teraz wiem już na pewno

Każde dziecko dziś woła

To polski dom, polska szkoła

Co to jest niepodległość

Teraz wiem już na pewno

 

Zaraz po I wojnie światowej

Powstały piękne mapy już nowe

Tak właśnie nasza historia biegła

Że Polska dzisiaj jest niepodległa

 

Co to jest niepodległość

Teraz wiem już na pewno

Każde dziecko dziś woła

To polski dom, polska szkoła

Co to jest niepodległość

Teraz wiem już na pewno

 

Jedenasty listopada 1918

Zapamiętamy już na zawsze

Jedenasty listopada 1918

Zapamiętamy już na zawsze

 

Co to jest niepodległość

Teraz wiem już na pewno

Każde dziecko dziś woła

To polski dom, polska szkoła

Co to jest niepodległość

Teraz wiem już na pewno

 

Język angielski – tematyka – listopad 2019r.

Cele – dziecko:

 • poznaje słownictwo, dotyczące zwierząt gospodarskich i artykułów żywnościowych;
 • rozumie proste polecenia nauczyciela i na nie reaguje;
 • śpiewa poznane piosenki“BINGO”, „Do youlikeicecream?”;
 • bierze udział w zabawach ruchowych, muzycznych oraz grach, utrwalających poznane słownictwo – memory;
 • rozumie sens prostych historyjek opowiadanych przez nauczyciela – „Uglyduckling story”.

Słownictwo:

Zwierzęta gospodarskie: a cow – krowa, a horse – koń, a duck– kaczka, a sheep – owca,
chicken – kurczę, a goat – koza, a pig – świnia.

Artykuły żywnościowe: milk – mleko, butter – masło, bread– chleb, icecream – lód, pizza – pizza, juice– sok, ham – szynka, meat – mięso, cheese – ser.

 

 

 

Październik

Tematy kompleksowe :

1.Ja i moja rodzina.

2.Bezpieczna droga do przedszkola.

3.Jesień w parku i w ogrodzie.

4.Pobaw się ze mną.

5.”Jabłko” – zajęcia realizowane metodą projektu.

 

Założenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • wzmacnianie poczucie przynależności do rodziny,
 • poznawanie zasad panujących w ruchu drogowym i pieszym,
 • poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią,
 • kształtowanie poczucia przynależności rówieśniczej,
 • wzbogacenie wiadomości na temat jabłka,
 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
 • utrwalanie wiadomości dotyczących figur geometrycznych,
 • rozwijanie logicznego myślenia poprzez zajęcia z matą do kodowania.

Wiersz

Jedna noga, druga noga,

jedna ręka, druga ręka,

a kolanko klęka.

Jedno ucho, drugie ucho.

jedno oko, drugie oko,

skaczemy wysoko.

Duży palec, mały palec,

duży brzuszek, mały brzuszek,

nosek jak okruszek.

Piosenka do nauki ,,Jesienna wycieczka’’

 1. Zabrał dziadek na wycieczkę

Tomka, Jasia i Haneczkę .

Idą sobie leśną dróżką,

a wiatr szepcze im na uszko:

Ref.     Tak, tak, tak, tak, tak jesień wita nas.

Tak , tak, tak, tak, jesieni nadszedł czas.

 1. Nagle kasztan z drzewa skoczył,

w złote liście się potoczył .

Za nim leci drugi, trzeci

wprost pod nogi naszych dzieci.

 

Ref.  Pac, pac, pac, pac, tak jesień wita nas .

Pac, pac, pac, pac, jesieni nadszedł czas.

 

 1. Woła Tomek: – Mam jednego!

Już znalazłem następnego!

Do kieszonki schowam sobie

i ludzika w domu zrobię.

 

Ref.  Pac, pac, pac, pac, tak jesień wita nas .

Pac, pac, pac, pac, jesieni nadszedł czas.

 

Język angielski

Cele – dziecko:

 • rozumie proste polecenia nauczyciela i na nie reaguje;
 • śpiewa poznane piosenki;
 • bierze udział w zabawach ruchowych, muzycznych;
 • rozumie sens prostych historyjek opowiadanych przez nauczyciela;
 • zna proste wyrażenia oraz zwroty grzecznościowe i ich używa.

Polecenia: wstań-stand up, usiądź- sit down, zaklaszcz- clapyourhands, skocz- jump, zamknij oczy- closeyoureyes, otwórz oczy- open youreyes, obróć się- turnaround, tupnij – stampyourfeet, brushyourteeth – umyj zęby, washyourhands – umyj ręce, make a circle – zróbcie koło, make a line – stańcie w szeregu, spinaround – obracaj się, swim – pływaj, fly – lataj, count to 10 – licz do 10, go to… – idź do…., bring me.. – przynieś mi…, point to.. – wskaż na.., raiseyourhand – podnieś rękę, zgłoś się

Tematyka – październik 2019r.

Zabawki: a doll – lalka, a teddybear – miś, a car – auto, a robot – robot, a ball– piłka, a plane – samolot, blocks– klocki.

Ubrania: a skirt – spódniczka, a blouse – bluzka, a dress– sukienka, shoes – buty, a scarf – szal, a jacket– kurtka, a T-shirt – koszulka, trousers – spodnie, a cap – czapka.

Liczby: 1-one, 2-two, 3-three, 4-four, 5-five, 6-six, 7-seven, 8-eight, 9-nine, 10-ten.

 

Wrzesień

Tematy kompleksowe :

1.Moje przedszkole.

2.Ja i ty to my.

3.To jestem ja.

4.Lecą liście kolorowe.

 

Założenia wychowawczo- dydaktyczne:

– Przypomnienie ,,Kodeksu Przedszkolaka’’. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania przedszkola.

– Stwarzanie sprzyjających warunków do wspólnej, zgodnej zabawy .

– Kształtowanie poczucia przynależności rówieśniczej.

– Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego;.

– Rozwijanie logicznego myślenia. Przypomnienie wiadomości o poznanych figurach geometrycznych.

– Zachęcanie dzieci do udziału w zabawach integrujących oraz ruchowych.

Wiersz

Sprzątam tu, sprzątam tam,

Dziś porządek zrobię sam.

Sprzątam ja, sprzątasz ty,

Razem raźniej, raz, dwa, trzy.

2.Cztery boki, cztery kąty,

Rysujemy prostokąty.

 

Tematyka – wrzesień 2019r.

Przedstawienie się: What’syourname? My nameis…..

Używanie zwrotów:present/absent (obecny/nieobecny).

Kolory: red – czerwony, yellow – żółty, blue – niebieski, green – zielony, black – czarny, white – biały, brown– brązowy, pink – różowy, purple – fioletowy.

Części ciała: a head – głowa, aneye – oko, a nose – nos, anear – ucho, a mouth– usta, a leg – noga, anarm – ramię, a body – ciało, a finger – palec u ręki, toes – palce u stóp