Plan pracy

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc czerwiec

Temat tygodnia: Zwierzęta duże i małe.

Cele ogólne:

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;
 • rozbudowywanie słownika;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;
 • doskonalenie umiejętności czytania symboli;
 • poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw;
 • rozszerzenie wiedzy o wilkach;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy;

Temat tygodnia: Lato.

Cele ogólne:

 • utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 • poszerzanie słownika;
 • poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach;
 • poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;
 •    doskonalenie słuchu fonemowego;

Temat tygodnia: Wakacje.

Cele ogólne:

 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb;
 • poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów;
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich
 • doskonalenie ekspresji twórczej;
 • integracja grupy;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji;
 • doskonalenie umiejętności czytania piktogramów.

Temat tygodnia: Wakacyjne zabawy ze zmysłami

Cele ogólne:

 • rozwijanie zmysłów,
 • zachęcanie do dbania o zmysły,
 • rozwijanie wrażliwości węchowej, smakowej, słuchowej, wzrokowej,
 • odkrywanie w jaki sposób zmysły pomagają nam w życiu,
 • odkrywanie, w jaki sposób dotyk pomaga poznawać otaczający świat,

 

 