Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

Psotki (grupa III)

Przedszkole nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie

2019/2020

7-8 Schodzenie się dzieci do przedszkola.

Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, elementy arteterapii. Zabawy z językiem angielskim – utrwalenie. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Zajęcia indywidualne. Prace porządkowo-gospodarcze.

8-9 Czynności porządkowe w sali. Ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk. Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Sumienne wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego.
9-10 Zajęcia edukacyjne.

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10-11 Pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze (BHP).

11-12 Wdrażanie dzieci do samoobsługi utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Obiad – praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką i widelcem; zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw; dbanie o czystość na stolikach.
12-13 Utrwalanie nawyków higienicznych, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych, mycie zębów. Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, zabawy wyciszające.
13-14 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej (arteterapia), muzycznej (muzykoterapia), ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczyciela o charakterze obserwacyjnym.Zabawy z językiem angielskim – utrwalenie.
14-16 Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek – kulturalne spożywanie posiłku, zachęcanie do samodzielności, doskonalenie umiejętności samoobsługowych.

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych, przestrzeganie obowiązujących zasad.