Plan pracy

Tydzień I i II  „ŻEGNAMY WAKACJE, WITAMY PRZEDSZKOLE” (1- 11.09.2020)

Wartość rozwijana w tym tygodniu: DOBRE MANIERY (KODEKS GRUPOWY, NAWYK MÓWIENIA DZIEŃ DOBRY, MYCIA RĄK, KULTURALNEGO SPOŻYCIA POSIŁKÓW)

Cele:

– rozwija mowę, jest aktywne podczas rozmowy i działania,

-rozwija orientację przestrzenną,

-rozwija sprawność manualną, dba o estetykę pracy,

-opowiada co przedstawiają ilustracje,

– samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne,

– wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała,

– posługuje się imieniem i nazwiskiem.

TYDZIEŃ III JESTEŚMY BEZPIECZNI (14-18.09.2020)

Wartość rozwijana w tym tygodniu: ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Cele:

– kształtowanie umiejętności wypowiadani sie na temat domu jako miejsca swojego zamieszkania,

– zwrócenie uwagi komu można podać swój adres zamieszkania,

– poznanie podstawowych zasad poruszania się pieszego,

– wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze,

-wdrażanie do bezpiecznych zachowań na placu zabaw,

– kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej,

– zapoznanie z numerami alarmowymi.

TYDZIEŃ IV.  PROJEKT EDUKACYJNY „W krainie figur geometrycznych” (21-25.09.2020)

Cele :

–       rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich;

–       kształtowanie zdolności abstrahowania, polegających na wyróżnianiu cech charakterystycznych dla danej grupy figur;

–       aktywizowanie myślenia oraz rozwijanie pomysłowości dzieci;