Plan pracy

Tematy kompleksowe na miesiąc czerwiec:

1. Dzień Dziecka.
2. Zwierzęta duże i małe.
3. Lato.
4. Wakacje.

Założenia wychowawczo- dydaktyczne:
– Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć; doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych ,
– kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
– poszerzenie słownika dzieci o pojęcia praw i obowiązków; przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności; pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek)
– nauka współdziałania w grupie; kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej; rozwijanie umiejętności słuchania i wydawania poleceń;
– poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce; rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie) ,
-zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w kontaktach ze zwierzętami spotkanymi w lesie: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj; kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat ,
-zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich przeznaczeniem; wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami; rozwijanie wiedzy o barwach podstawowych
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych; doskonalenie emisji głosu, dykcji i oddechu przez zabawę w echo; kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej ,