Plan pracy

LISTOPAD

 1. „Mały patriota”- projekt edukacyjny 2 tygodnie (04-15.11)
  • Zapoznanie dzieci z podstawowym słownictwem związanym z edukacją patriotyczną;
  • Rozwijanie wiedzy dzieci na temat ojczyzny;
  • Budzenie świadomości narodowej poprzez nabywanie przekonania, że jesteśmy Polakami, urodziliśmy się w Polsce, mówimy po polsku, chodzimy do polskiego przedszkola, naszą ojczyzną jest Polska;
  • Poznawanie wybranych krajobrazów charakterystycznych dla naszego kraju;
  • Zapoznanie z polskimi symbolami narodowymi;
  • Kształtowanie postaw patriotycznych;
  • Zapoznanie dzieci ze znanymi legendami związanymi z kulturą i tradycją naszego kraju i miasta
  • Zapoznanie z zabytkami miasta Konina, herbem Konina.
 2. Poznajemy twórczość Janiny Porazińskiej (18-22.11)
 • rozwijanie zainteresowania książką i czytelnictwem,
 • wdrażanie do samodzielności w sięganiu po książki,
 • kształtowanie umiejętności dbania o książki,
 •   poznanie cyklu produkcyjnego od „drzewa do książki”
 1. Bawimy się w teatr (25-29.11)
  • rozwijanie zdolności improwizacyjnych,
  • udział w zabawach dramowych,
  • wzbogacenie słownika pojęciowego: pacynka, kukiełka,
  • kształtowanie właściwych postaw zachowania się w teatrze
  • wyrabianie odwagi i śmiałości w występach przed publicznością.

WIERSZ : „Kto Ty jesteś? Polak mały!” (Władysław Bełza)

Kto ty jesteś?

Polak mały.

Jaki znak twój?

Orzeł biały.

Gdzie ty mieszkasz?

Między swemi.

W jakim kraju?

W polskiej ziemi.

Czym ta ziemia?

Mą ojczyzną.

Czym zdobyta?

Krwią i blizną.

Czy ją kochasz?

Kocham szczerze.

A w co wierzysz?

W Polskę wierzę.

Czym ty dla niej?

Wdzięczne dziecię.

Coś jej winien?

Oddać życie.

 

PAŹDZIERNIK

Tematyka kompleksowa:

 1. Dbamy o zdrowie (30.09-04.10)

-utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych;

 • wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych,
 • rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, wprowadzenie liczby i cyfry 2;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; kształtowanie zachowań prozdrowotnych; doskonalenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat; zachęcanie do zgodnego i czynnego uczestnictwa w zabawach;
 • nauka piosenki „ Bo w przedszkolu”

 

 1. Drzewa (07.10 – 18.10) – projekt edukacyjny

utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; doskonalenie wrażliwości estetycznej; poznanie zasad zachowania się w lesie oraz sposobów ochrony drzew;

 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i lesie;
 • odzwierciedlanie spostrzeżeń w formie plastycznej, dzielenie się nimi z innymi;
 • doskonalenie umiejętności formułowania pytań;
 • poznanie lokalnych ekosystemów: ogród przedszkolny, las, park;
 • poznanie klasyfikacji drzew na liściaste i iglaste;
 • wzbogacenie słownika czynnego o słownictwo związane z tematem;
 • rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności;
 • kształtowanie umiejętności współpracy i współodpowiedzialności;
 • nabywanie umiejętności wnioskowania oraz kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego

 

3.Owoce (21.10 -25.10)

Cele dydaktyczne :

-nabywanie wiedzy na temat różnego rodzaju owoców poprzez zmysł wzroku , dotyku, zapachu i węchu

– doskonalenie umiejętności przeliczania

– kształtowanie umiejętności współpracy i wpółodpowiedzialności

-rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych,

-nabywanie umiejętności wnioskowania oraz kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego

-rozwijanie motoryki małej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne

 

 1. Warzywa ( 28.10 – 31.10)

– rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw,

– zapoznanie dzieci ze sposobami przyrządzania i przechowywania warzyw
– kształtowanie poczucia estetyki,
– rozwijanie aktywności dziecka w grupie poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach,

– wprowadzenie cyfry i liczby 3 oraz doskonalenie przeliczania w tym zakresie

-doskonalenie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń ruchowych oraz sprawności manualną palców i nadgarstka podczas wykonywania pracy plastycznej,

 

Język angielski:

My body

– zapoznanie z nazwami części ciała w j. angielskim

– utrwalanie materiału w oparciu o piosenkę „ Head shoulders…”

i zabawy ruchowe

Fruit and Vegetables

– zapoznanie z podstawowymi nazwami warzyw i owoców w języku angielskim

– nauka piosenki „Fruit salad”

-utrwalanie słownictwa poprzez zabawy muzyczno-ruchowe

PIOSENKA „Bo w przedszkolu”

sł. U. Piotrowska, muz. M . Melnicka – Sypko

Budzik rano woła mnie:

– Dzyń, dzyń, dzyń nowy dzień!

Niecierpliwie tupie but:

– Ruszać czas tup, tup. –

 

Do przedszkola spiesz się, spiesz,

hau, hau, hau!- prosi pies.

Kotek mruczy: – Ja bym chciał z tobą iść,

miau, miau.

 

Ref. Bo w przedszkolu czeka nasza pani,

już od progu z uśmiechem nas wita.

Z nami śpiewa i z nami się bawi

i o wszystko ją można zapytać.

 

WIERSZ „ŻYCZENIA DLA PANI’

Życzymy Paniom tak jak nikt nie życzy

Spełnienia wszystkich marzeń,

Zdrowia, szczęścia i słodyczy.

I życzymy tak jak życzy dobra wróżka

By spełniły się życzenia

Z samego końca waszego serduszka.

 

WRZESIEŃ

Tematyka kompleksowa:

 1. Żegnamy wakacje, witamy przedszkole (2-13.09)

Cele:

– samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne,

– wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała,

-wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem,

– posługuje się imieniem i nazwiskiem.

 1. Jesteśmy bezpieczni (16-20.09)

Cele:

– kształtowanie umiejętności wypowiadani sie na temat domu jako miejsca swojego zamieszkania,

– zwrócenie uwagi komu można podać swój adres zamieszkania,

– poznanie podstawowych zasad poruszania się pieszego,

– wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze,

-wdrażanie do bezpiecznych zachowań na placu zabaw,

– kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej,

– zapoznanie z numerami alarmowymi.

4.Dbamy o siebie (23-27.09)

Cele:

-kształtowanie orientacji w schemacie ciała,

– doskonalenie czynności związanych z higieną,

– zapoznanie ze zmysłami,

– nazywanie przyborów toaletowych,

– wyrabianie nawyku dbania o swoje ciało.

WIERSZ  W. Chotomska „Gdy zamierzasz przejść ulicę”

1. Na chodniku przystań bokiem.
2. Popatrz w lewo bystrym wzrokiem.
3. Skieruj w prawo wzrok sokoli.
4. Znów w lewo spójrz powoli.
5. Jezdnia wolna- więc swobodnie mogą
przez nią przejść przechodnie.

PIOSENKA „JESIENNA CZA- CZA”
słowa – K. Komińska

 1. Kolorowa jesień już chodzi po lesie,
  w kasztankową grę dzisiaj zagra wiatr.
  Wietrzyk gwiżdże cza-czę w jesiennym bukiecie,
  a dzieci śpiewają cza,cza,cza.

Ref. Tańczymy cza,cza,cza,
cza-czę wietrzyk gra.
Liście tańczą cza-czę,
więc tańczę i ja.

 1. Już jesienna pora, już skaczą żołędzie,
  jarzębina sznur dziś czerwony ma.
  Jesienny już czas, moc kolorów jest wszędzie,
  jesienią śpiewamy cza,cza,cza.

Ref. Tańczymy cza, cza, cza…