Ramowy rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W GRUPIE II 4-latki

6.00–8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna oraz w małych zespołach.

8.00–8.15 Przydział dyżurnych, ustalenie planu dnia. Zabawy integrujące grupę. Zabawa poranna.

8.15–9.00 Przygotowanie do śniadania (czynności higieniczne: mycie rąk, korzystanie z toalety). Śniadanie. Czynności higieniczne po śniadaniu.

9.00–11.15 Zajęcia wg planu daltońskiego – realizacja zadań edukacyjnych wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia w kręgu (zapoznanie z zadaniami na dany tydzień, refleksja). Zajęcia samodzielne w kącikach. Praca w parach. Praca w zespołach. Zabawa dowolna. Spacery po przedszkolnym placu zabaw oraz okolicy przedszkola, zabawy konstrukcyjne w piaskownicy oraz dowolne na placu przedszkolnym lub w sali (w razie brzydkiej pogody), zabawy ruchowe.

11.15–12.00 Przygotowanie do obiadu Czynności higieniczne. Pełnienie dyżurów. Obiad- zachęcanie do samodzielnego spożywania posiłku, poprawnego posługiwania się sztućcami. Czynności higieniczne- mycie zębów.

12.00–12.30 Poobiedni odpoczynek. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk, bajek czytanych przez nauczyciela.

12.30–14.15 Zajęcia samodzielne w kącikach. Zabawa dowolna. Zabawy na przedszkolnym placu zabaw. Zabawy ruchowe.

14.15-15.00 Przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne. Pełnienie dyżurów. Podwieczorek. Czynności higieniczne po podwieczorku.

15.00–16.00 Zabawy w sali i na powietrzu. Praca indywidualna i w małych zespołach. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Rozchodzenie się dzieci.