Plan pracy

 

Co kto lubi? piosenka

Jabłka w cieście lubi Grześ.
A ja wolę budyń jeść,
Każdy przecież co innego
ma ulubionego.

Grzesiek lubi gonić psa,
a ja piłkę hopsa sa.
Każdy przecież co innego,
ma ulubionego
.

Ja coś lubię, a ty nie.
Ty coś wolisz, a ja nie,
  Każdy lubi co innego
i to sprawa jego!

„Zabawki” I. R. Salach ( wiersz)

Gdy zabawkę chcesz zdjąć z półki,
najpierw o to spytaj panią,
a pozwoli, gdy zobaczy,
jaką masz ochotę na nią.
Gdy sam nie potrafisz potem
Jej odłożyć na półeczkę,
Znowu pani ci pomoże.
Szanuj swoją zabaweczkę!

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc WRZESIEŃ

Grupa II –CHOCHLIKI

 

 

1.Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

2.Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

3.Poznanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

4.Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie ich.

5.Poznanie zmysłów jakimi odbieramy otaczający świat.

6.Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.

7.Określanie darów jesieni- rozróżnianie i nazywanie.

8.Kształtowanie umiejętności klasyfikowania wg jednej cechy.

9.Rozróżnianie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych.

10.Kształtowanie umiejętności przeliczania w granicach możliwości dzieci.

11.Układanie figur i przedmiotów wg określonego rytmu.

12.Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

13.Nauka piosenek i pląsów.

14.Określanie tempa i dynamiki utworów.

15.Reagowanie na zmianę melodii: wysoko, nisko.

16.Wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno-muzycznych przy piosenkach znanych dzieciom.

17.Opanowanie umiejętności mycia i wycierania rąk oraz etapów wg wytycznych GIS-u.

18.Słuchanie i rozumienie poleceń, wyrabianie orientacji w otoczeniu.

19.Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola.

20.Zdobywanie doświadczeń w kształtowaniu świadomości schematu własnego ciała.

21.Określanie członków rodziny i rozumienie pokrewieństwa.