Ramowy rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia grupy I „Śmieszki”

7.00-9:00- Rozmowy indywidualne, oglądanie ilustracji i książek. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne czynności porządkowe i higieniczne- śniadanie.

9:00-10:00-Zajęcia dydaktyczne wg PP, zajęcia i zabawy ruchowe realizowane wg programu, zajęcia muzyczne i ruchowe, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

10:00-12:00-Zabawy swobodne w sali, gry sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe, czytanie bajek i wierszy. Obiad.

12:00-14:00-Czynności higieniczne, odpoczynek na leżakach, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajki terapeutyczne

14:00-15:00-Podwieczorek, sytuacje edukacyjne służące utrwalaniu tematu kompleksowego, zabawy ruchowe, praca indywidualna, zabawy w ogrodzie i kącikach zainteresowań

15:00-16:00-Zabawy samodzielne wg zainteresowań, gry i układanki stolikowe, zabawy konstrukcyjne i tematyczne.

16:00-17:00-Oglądanie bajek, rysowanie, czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.