Plan pracy

CZERWIEC

  1. Święto dzieci (3-7.06)

– dostrzega różnice i podobieństwa w wyglądzie każdego człowieka,

-podaje swoje imię i nazwisko, określa płeć i wiek,

– nazywa swoje ulubione zabawy,

– odróżnia dobro od zła.

  1.  Czym podróżujemy? (10-15.06)

– zapoznanie z rodzajami środków transportu,

-rozróżnianie pojazdów pływających, latających i jeżdżących,

-aktywny udział w doświadczeniach (przewidywanie skutków)

– wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie ruchu drogowego,

-rozwijanie kreatywności w zajęciach plastyczno-konstrukcyjnych.

  1. Wakacje ( 17-28.06) II tygodnie

-wdrażanie do bezpiecznych zachowań w czasie odpoczynku,

-zapoznanie z cechami przyrody  charakterystycznymi w czasie lata,

-poznanie wybranych rejonów Polski: jezioro, morze, góry.