Plan pracy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik.

1.Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych, iglastych oraz ich owoców. Rozpoznawania owoców, podawanie ich nazw.

2. Wdrażanie do profilaktyki prozdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się

3. Poznawanie owoców egzotycznych rosnących w innych krajach.

4. Rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw.

5. Kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami-rozszerzanie słownika czynnego dzieci.

6. Rozpoznawanie i podawanie podstawowych nazw części ciała.

7. Kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych.

Wiersz „Gospodarna jesień

Przyszła jesień do ogrodu

rwie ogórki, pomidory

z dwóch zagonów już zebrała

białe kwiaty kalafiorów.

Marchwi zrywa pęki całe,

za nać ciągnie też pietruszki

za liście zaś szarpie pory

z małej grządki obok dróżki.

Potem pory i selery wkłada w duży worek,

A z zagonka obok płotu

zrywa groszek i fasolę.

Kalarepą, burakami wypełnia wór pusty,

na wierzch kładzie też do niego

kilka głów kapusty.

Główki czosnku w wianki splata,

toczy ciężkie dynie,

Po dorodnych zbiorach poznać

Z czego jesień słynie

 

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień.

– Poznanie pomieszczeń przedszkola i sali, łazienki, szatni, oraz kolegów i koleżanek.

– Wspomaganie i zachęcanie do nawiązywania kontaktu z nauczycielem i dziećmi.

– Omówienie zasad poruszania się w przedszkolu.

– Poznanie imion dzieci z grupy, przedstawianie się imieniem.

– Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa.

– Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami.

– Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za porządek w sali.

– Budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.

– Wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad.

– Poznanie zasad bezpieczeństwa na jezdni.

 

WIERSZ „Murzynek”

Murzynek malutki, oczka ma błyszczące

Kręcą się mu się loczki, kręciołki sterczące

buzia cała czarna, jak ta czekolada

mały nasz murzynek po murzyńsku gada.

Chodź do nas Murzynku, podaj rączki swe

Zrobimy kółeczko, zabawimy się

Hej dalej, dalej, kręćmy się w kółeczku

Jak się zabawimy wypijemy mleczko.

 

PIOSENKA „Dziewuszka”

Tu paluszek, tu paluszek,

Kolorowy mam fartuszek

Tu jest rączka, a tu druga

A tu oczko do mnie mruga

Tu jest buzia, tu ząbeczki

Tu wpadają, cukiereczki

Tu jest główka, a tu brzuszek

Ot i cały jest maluszek.