Grupa I “Śmieszki”

grupa I “Śmieszki” – 3 latki,

Plan pracy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik. 1.Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych, iglastych oraz ich owoców. Rozpoznawania owoców, podawanie ich nazw. 2. Wdrażanie do profilaktyki prozdrowotnej poprzez zdrowe odżywianie się 3. Poznawanie owoców egzotycznych rosnących w innych krajach. 4. Rozpoznawanie warzyw i podawanie ich nazw. 5. Kształtowanie umiejętności posługiwania się przymiotnikami-rozszerzanie słownika czynnego dzieci. 6. … Czytaj dalej Plan pracy

Ramowy rozkład dnia

  Ramowy rozkład dnia grupy I „Śmieszki” 7.00-9:00- Rozmowy indywidualne, oglądanie ilustracji i książek. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne czynności porządkowe i higieniczne- śniadanie. 9:00-10:00-Zajęcia dydaktyczne wg PP, zajęcia i zabawy ruchowe realizowane wg programu, zajęcia muzyczne i ruchowe, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym 10:00-12:00-Zabawy swobodne w sali, gry sportowe, spacery, wycieczki, … Czytaj dalej Ramowy rozkład dnia