Grupa I “Śmieszki”

grupa I “Śmieszki” – 3 latki,

Plan pracy

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień. – Poznanie pomieszczeń przedszkola i sali, łazienki, szatni, oraz kolegów i koleżanek. – Wspomaganie i zachęcanie do nawiązywania kontaktu z nauczycielem i dziećmi. – Omówienie zasad poruszania się w przedszkolu. – Poznanie imion dzieci z grupy, przedstawianie się imieniem. – Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa. – Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi … Czytaj dalej Plan pracy