Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

SZANOWNI RODZICE!!!

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 będzie się składać z dwóch etapów:

Etap I

– rekrutacja dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola, tzw. kontynuacja. Ten etap przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola. Rodzice otrzymają tzw. DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021, które do dnia 23 lutego 2020 r. będą zobowiązani złożyć w dziale kadr i księgowości lub u nauczyciela grupy. Dane z Deklaracji o kontynuacji do systemu wprowadza przedszkole. Niedostarczenie DEKLARACJI w ww. terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Deklarację należy wypełnić we wszystkich wskazanych polach, pismem drukowanym oraz wstawić daty i podpisy w wyznaczonych miejscach.

 

Etap II

– rekrutacja dzieci nowych. W celu złożenia WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA należy zalogować się w programie pod podanym adresem http://konin.przedszkola.vnabor.pl (strona będzie aktywna od 02.03.2020. do 27.03.2020.) i postępować zgodnie z etapami wskazanymi w programie. Po zakończeniu wszystkich etapów wymaganych przez program, należy bezwzględnie wydrukować wypełniony WNIOSEK, podpisać i dostarczyć do przedszkola PIERWSZEGO WYBORU. W razie problemów z wypełnieniem wniosku elektronicznie można wydrukowany wniosek wypełnić ręcznie. Rekrutacja – wypełnianie i składanie wniosków jest możliwa tylko w ww. terminie, tzn. od 02.03.2020. do 27.03.2020. W przypadku wolnych miejsc po rekrutacji właściwej rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca. Publikacja wolnych miejsc i otwarcie strony dla rodziców 11.05.2020 r. godz. 8.00. do 15.05.2020 r. do godz. 15.00.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Wnioski rekrutacyjne” zostaną wypełnione w formie elektronicznej lub papierowej oraz dostarczone w formie papierowej z podpisem rodziców/prawnych opiekunów do przedszkola pierwszego wyboru. Serdecznie zapraszamy!

Uchwała Rady Miasta Nr 39 – rekrutacja

Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina nr 7/2020 z 20 stycznia 2020 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Konina zał. nr 1 harmonogram

Klauzula informacyjna dotycząca procesu rekrutacji