Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW POWOŁANE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PRZEWODNICZĄCA – p. Iwona Pańczyk – Felsztyńska
SKARBNIK – p. Grzegorz Wróbel
SEKRETARZ – p. Marek Nasiłowski

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Jolanta Kupińska
 2. Damian Olejniczak

RADY ODDZIAŁOWE:

grupa I „Śmieszki”:

 1. Marek Nasiłowski – przewodniczący
 2. Agnieszka Majcher – skarbnik
 3. Estera Koźmińska – sekretarz

grupa II „Iskierki”:

 1. Jolanta Kupińska – przewodnicząca
 2. Monika Adamczak – skarbnik
 3. Małgorzata Zawadzka – sekretarz

grupa III „Zajączki”:

 1. Iwona Pańczyk – Felsztyńska – przewodnicząca
 2. Jarosław Nowak – skarbnik
 3. Sylwester Szabelski – sekretarz

grupa IV „Motylki”:

 1. Damian Olejniczak – przewodniczący
 2. Emilia Siuda – skarbnik
 3. Wojciech Majcher – sekretarz

grupa V „Słoneczka”:

 1. Justyna Pospieszyńska – przewodnicząca
 2. Grzegorz Wróbel – zastępca
 3. Maria Wodecka – skarbnik
 4. Karina Żabińska – sekretarz

NUMER RACHUNKU RADY RODZICÓW
PRZY PRZEDSZKOLU NR 17 W KONINIE
BGŻ BNP Paribas S.A.
60203000451110000003003600