Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW POWOŁANE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PRZEWODNICZĄCA – p. Iwona Pańczyk – Felsztyńska
SKARBNIK – p. emilia siuda
SEKRETARZ – p. Marek Nasiłowski

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Jolanta Kupińska
 2. Patrycja Pilarczyk

RADY ODDZIAŁOWE:

grupa I „Śmieszki”:

 1. Patrycja Pilarczyk – przewodnicząca
 2. Monika Kozieł – skarbnik
 3. Joanna Borowska – sekretarz

grupa II „Chochliki”:

 1. Marek Nasiłowski – przewodniczący
 2. Karolina Staszak – skarbnik
 3. Agata Salzman – sekretarz

grupa III „Psotki”:

 1. Jolanta Kupińska – przewodnicząca
 2. Małgorzata Zawadzka – skarbnik
 3.  Monika Niwczyk-Adamczak – sekretarz

grupa IV „Duszki”:

 1. Iwona Pańczyk-Felsztyńska – przewodnicząca
 2. Jarosław Nowak – skarbnik
 3. Sylwester Szabelski – sekretarz

grupa V „Iskierki”:

 1. Martyna Majkowska – przewodnicząca
 2. Emilia Siuda – skarbnik
 3. Damian Olejniczak – sekretarz

NUMER RACHUNKU RADY RODZICÓW
PRZY PRZEDSZKOLU NR 17 W KONINIE
BGŻ BNP Paribas S.A.
60203000451110000003003600