Opłaty

Szanowni Rodzice,

wpłaty za przedszkole po wcześniejszym uzyskaniu informacji z przedszkola
o wysokości należności, prosimy kierować na konto:

70 1560 0013 2015 2803 7330 0001

PROSIMY RÓWNIEŻ O WPŁATĘ DOKŁADNIE TAKIEJ KWOTY,
JAKA ZOSTANIE PODANA W PRZEDSZKOLU.

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, iż opłaty za przedszkole  naliczane są tylko dzieciom zadeklarowanym od 25 maja 2020 r.

 

Szanowni Rodzice,

w związku ze znacznym spadkiem liczby dzieci spowodowanym obecną sytuacją epidemiologiczną i wzrostem na rynku cen artykułów żywnościowych z dniem 25 maja 2020 r. wzrośnie dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu i będzie wynosić 7,50 zł.

 

Szanowni Rodzice,

w związku z przedłużającą się epidemią koronawirusa uprzejmie informujemy, iż odpłatność za miesiąc KWIECIEŃ na chwilę obecną nie będzie naliczana. Odpisy za miesiąc marzec zostaną uwzględnione w miesiącu, w którym dzieci wrócą do przedszkola. O wszelkich zmianach w tej kwestii będziemy informować Państwa na bieżąco. W sprawach odpłatności można  kontaktować się indywidualnie  poprzez  email: przedszkole17@edu.konin.pl , lub  telefonicznie z  panią Moniką Gawor tel. 509 863 019.

Za utrudnienia przepraszamy i życzymy dużo zdrowia.

Z wyrazami szacunku

Renata Kasperowicz

Dyrektor Przedszkola nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie

 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE ZA MIESIĄC  MARZEC 2020 ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:

 09 i 10 MARCA

W GODZINACH OD 7.00 DO 15.00

W DZIALE KADR I KSIĘGOWOŚCI U PANI INTENDENT DANUTY KOŁODZIEJ

PO TYM TERMINIE WPŁATY PROSIMY UISZCZAĆ NA KONTO PRZEDSZKOLA

Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu

Odpłatność za przedszkole składa się z dwóch części:

  1. Opłaty za wyżywienie ( koszt surowca tzw. ”wsad do kotła”).

Wysokość dziennej stawki żywieniowej  w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 6,60 zł

(tj. śniadanie: 2 zł, obiad 3,30 zł, podwieczorek 1,30 zł)

  1. Opłaty za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę, która wynosi 1 zł za godzinę;

Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godz. od 8.00 do 13.00.

Zasady odpłatności określa Uchwała Nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin oraz Uchwała Nr 160 Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 673 z dnia 28 lutego 2018 r.

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIkad_szczegoly&kadencja=7&id=673

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIIkad_szczegoly&kadencja=8&id=160

Opłaty za żywienie i godziny pobytu poza bezpłatną podstawą programową należy wnosić miesięcznie w terminie do 15- go dnia każdego miesiąca na konto przedszkola lub w kasie przedszkola w wyznaczone dni. Przedszkole pobiera opłaty za pobyt dzieci – „ z góry” za dany miesiąc, odpisy za dni nieobecności dokonywane są  „ z dołu” za dany miesiąc z tytułu nieobecności dziecka w wysokości dziennej stawki żywieniowej oraz liczby godzin przekraczających czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Za zwłokę we wnoszeniu opłat za wyżywienie dziecka i korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę, przedszkole nalicza odsetki.