Opłaty

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE ZA MIESIĄC MAJ 2019 R. ODBĘDZIE SIĘ W DNIACH:

13 MAJA 2019 R.

14 MAJA 2019 R.

W GODZINACH OD 7.00 DO 15.00

W DZIALE KADR I KSIĘGOWOŚCI U PANI INTENDENT DANUTY KOŁODZIEJ

PO TYM TERMINIE WPŁATY PROSIMY UISZCZAĆ NA KONTO PRZEDSZKOLA

Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu

Odpłatność za przedszkole składa się z dwóch części:

  1. Opłaty za wyżywienie ( koszt surowca tzw. ”wsad do kotła”).

Wysokość dziennej stawki żywieniowej  w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 6,20 zł

(tj. śniadanie: 1,80 zł, obiad 3,00 zł, podwieczorek 1,40 zł)

  1. Opłaty za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę, która wynosi 1 zł za godzinę;

Bezpłatna podstawa programowa realizowana jest w godz. od 8.00 do 13.00.

Zasady odpłatności określa Uchwała Nr 673 Rady Miasta Konina z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin.

https://bip.konin.eu/index.php?d=uchwala_VIIkad_szczegoly&kadencja=7&id=673

Opłaty za żywienie i godziny pobytu poza bezpłatną podstawą programową należy wnosić miesięcznie w terminie do 15- go dnia każdego miesiąca na konto przedszkola lub w kasie przedszkola w wyznaczone dni. Przedszkole pobiera opłaty za pobyt dzieci – „ z góry” za dany miesiąc, odpisy za dni nieobecności dokonywane są  „ z dołu” za dany miesiąc z tytułu nieobecności dziecka w wysokości dziennej stawki żywieniowej oraz liczby godzin przekraczających czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Za zwłokę we wnoszeniu opłat za wyżywienie dziecka i korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną naukę, wychowanie i opiekę, przedszkole nalicza odsetki.