• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony
Informuję, że decyzją PPIS, w związku z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem u dziecka z gr. I "Śmieszki", dzieci i 4 osoby z personelu przechodzą na kwarantannę, która będzie trwać do 5 listopada. W tym czasie będzie prowadzone nauczanie zdalne. Pozostałe oddziały pracują bez zmian.  
Informacje ze strony www.zus.pl:

Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, które uczęszcza do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego i dowiesz się, że placówka ta będzie zamknięta, możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

Zasiłek ten otrzymasz, jeśli jesteś zwolniony z wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad tym dzieckiem oraz jeśli:

 • zamknięcie placówki było nieprzewidziane – dowiedziałeś się o tym w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed zamknięciem placówki
 • nie ma innego członka rodziny, który może zapewnić opiekę dziecku
 • nie został wykorzystany limit 60 zasiłku opiekuńczego, przysługujący w roku kalendarzowym.

Ważne!
Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Maksymalny okres pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym wynosi 60 dni łącznie nad wszystkimi dziećmi i innymi członkami rodziny wymagającymi opieki i niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego.

Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy złóż u płatnika zasiłku:

 1. oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły (ZAS-36),
 2. wniosek o zasiłek na druku Z-15a.
 
Przypominamy o przestrzeganiu podstawowych środków ochrony osobistej na terenie przedszkola, informowaniu o przebywaniu dziecka na kwarantannie oraz przyprowadzaniu do placówki tylko zdrowych dzieci.