Sprzątanie Świata

W piątek 18.09 starszaki z Wojtusiowej Izby będą uczestniczyły w akcji „Sprzątanie świata”-

pod hasłem „PLASTIK? Rezygnuje! Redukuje! Segreguje! ”

Akcja segregacja  organizowana jest na terenie i wokół  przedszkola.

Dzieci po wcześniejszych zajęciach, na których nauczycielki przedstawiają idee tej akcji, zaopatrzone w rękawiczki i worki wyruszają w teren, by wspólnie z dorosłymi posprzątać Ziemię.

W tym roku dzieci ponownie wezmą  udział w tej akcji pod patronatem Wydziału Ochrony Środowiska.

Zebrania z rodzicami

Serdecznie zapraszamy na zebrania poszczególnych grup, które odbędą się na holu dolnym przedszkola wg następującego harmonogramu:

Gr 1- „Śmieszki”-10.09. godz.16.30

Gr. 2 „Chochliki”- 09.09. godz.16.30

Gr. 3 „Psotki”- 04.09. godz.16.10

Gr. 4 „Duszki”- 11.09. godz.16.10

Gr. 5 „Iskierki”- 08.09. godz.16.10

Prosimy o obecność jednego rodzica/opiekuna dziecka oraz o zabranie maseczek.

Uwaga! Pilne! – nowa zaktualizowana na podstawie nowych wytycznych GIS z dnia 25.08.2020 r. procedura organizacji opieki w czasie pandemii COVID-19

W  trosce o wspólne bezpieczeństwo w związku z epidemią COVID 19:

Należy zapoznać się z nową „Procedurą organizacji zajęć w Przedszkolu nr 17  zamieszczoną poniżej ogłoszenia i dostosować się do jej założeń.

Ważne informacje organizacyjne w skrócie:

  • Kategorycznie zabrania się wejścia na teren przedszkola dzieciom, rodzicom oraz  osobom z zewnątrz posiadającym  jakiekolwiek oznaki choroby: kaszel, katar, temperatura.
  • Rodzice do odwołania nie wchodzą do placówki podczas przyprowadzania i odbioru dziecka. Dopuszcza się wejście do przedszkola w okresie adaptacji rodziców dzieci nowo przyjętych. Rodzice zachowują wówczas wszystkie wymogi reżimu sanitarnego i w jak najkrótszym czasie oddają dziecko nauczycielowi. Wejście dla rodziców i dzieci nowo przyjętych zostało wyznaczone tymczasowo od strony placu zabaw.  Do szatni może wejść maksymalnie 4 Rodziców.
  • Rodzic lub inna osoba z zewnątrz, aby wejść do pomieszczeń przedszkola, musi mieć zasłonięte usta i nos oraz zdezynfekowane dłonie i zachować dystans 1,5 metra od pracowników i innych osób.
  • Pozostali Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko w wejściu głównym przedszkola- przekazują je pracownikowi, który odprowadza dziecko do danej grupy. Dzieci nie wnoszą do przedszkola żadnych zabawek.
  • Zastrzega się, iż czas oczekiwania na przyjęcie i odbiór dziecka  może być nieco dłuższy ze względu na dużą liczbę dzieci – prosimy zatem o wyrozumiałość i cierpliwość. Będziemy śledzić sytuację i wprowadzać możliwe zmiany.                                                               O wszelkich zmianach będziemy Państwa Informować na bieżąco.

Wszystkie inne kwestie organizacyjne będą omawiane na zebraniach grupowych.
O sposobie i o terminie ich przeprowadzenia zostaniecie Państwo poinformowani
w najbliższym czasie.

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII – Covid-19  obowiĄzująca od 1.09.2020 r.