Dyżur sierpień 2020

Ze względu na trwającą sytuację epidemiczną związaną z COVID 19 oraz ograniczoną liczbę dzieci w grupach  decyzją organu prowadzącego nasze przedszkole będzie pełnić dodatkowy dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu  2020 r. dla dzieci, których rodzice zgłosili taką chęć do 31 maja 2020 r.

Zatem rodzice dzieci z Przedszkoli nr 8, 11, 15, 17, którzy złożyli karty w placówkach wyznaczonych na dyżur  sierpniowy będą mogli skorzystać z dyżuru w naszym przedszkolu  po wcześniejszym potwierdzeniu telefonicznym i złożeniu niżej załączonych dokumentów:

Deklaracja w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w miesiącu sierpniu 2020

Oświadczenie rodzica

Zgoda na mierzenie temperatury

Informacje o numerze konta

Upoważnienie do odbioru dziecka

Ankieta epidemiologiczna

Dokumenty prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22.06.2020 r. do godz.15.00,  za wyjątkiem ankiety epidemiologicznej, którą należy dostarczyć w  dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Nie złożenie dokumentów w wyznaczonym terminie będzie oznaczać rezygnację dziecka z dyżuru wakacyjnego sierpień 2020.

Dokumenty można przesłać mailowo (scan wypełnionych i podpisanych dokumentów) na adres: przedszkole17@edu.konin.pl lub osobiście poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się w przedsionku przedszkola.

Rodzice dzieci z naszej placówki, które od 25 maja uczęszczają do przedszkola, składają tylko deklarację oraz w dniu przyprowadzenia dziecka aktualną ankietę epidemiologiczną, również jeśli jest taka potrzeba uaktualnione upoważnienia do odbioru dziecka.

W związku z zakazem łączenia grup na dyżurach porannych i popołudniowych pierwszym kryterium przydziału dzieci do grup będą zadeklarowane godziny pobytu dziecka w przedszkolu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z  obowiązujących procedurami w Przedszkolu nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie w związku z otwarciem placówki podczas trwania epidemii COVID 19″. Procedury znajdują się w zakładce Ogłoszenia – Pilne – Informacje na temat otwarcia przedszkola.

Informacje na temat tzw. wyprawki przedszkolaka zostaną podane w późniejszym terminie.

Pilne – Informacje na temat otwarcia przedszkola

Od  25.05.2020 r. przedszkole zostanie uruchomione  w zakresie  organizacji działalności opiekuńczej. Będziemy funkcjonować m.in. w oparciu o zamieszczoną poniżej Procedurę organizacji opieki w Przedszkolu nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie w czasie pandemii COVID-19. Zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN możemy przyjąć do przedszkola ograniczoną liczbę dzieci. W pierwszej kolejności do przedszkola będą przyjmowane dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną prosimy o rozwagę w podejmowaniu decyzji  i skorzystania z opieki w placówce, tylko w sytuacji kiedy naprawdę nie ma innego wyjścia.

Rodziców dzieci zapisanych do przedszkola od 25 maja prosimy o wypełnienie niżej zamieszczonych załączników i dostarczenie do przedszkola w proponowany sposób ( scan wypełnionych i podpisanych dokumentów wysłany na pocztę przedszkola przedszkole17@edu.konin.pl, dostarczenie dokumentów w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola i umieszczenie ich w skrzynce na listy znajdującej się w przedsionku placówki, osoby nie mające możliwości wydrukowania dokumentów mogą odebrać je z placówki w dniu 22 maja w godzinach 8.00-15.00.

Prosimy o bezwzględne zapoznanie się z zamieszczoną procedurą i przygotowanie dziecka do przyjścia do przedszkola na zasadach obowiązującego reżimu sanitarnego.

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU NR 17 „WOJTUSIOWA IZBA” W KONINIE W CZASIE PANDEMII COVID-19

Szczegółowa procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia u dziecKA  zarażenia  koronawirusem

Deklaracja w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego od 25 maja 2020 r.

Zgoda na mierzenie temperatury

Ankieta epidemiologiczna

Oświadczenie rodzica

Upoważnienie do odbioru dziecka