Pilne – Informacje na temat otwarcia przedszkola

Od  25.05.2020 r. przedszkole zostanie uruchomione  w zakresie  organizacji działalności opiekuńczej. Będziemy funkcjonować m.in. w oparciu o zamieszczoną poniżej Procedurę organizacji opieki w Przedszkolu nr 17 „Wojtusiowa Izba” w Koninie w czasie pandemii COVID-19. Zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN możemy przyjąć do przedszkola ograniczoną liczbę dzieci. W pierwszej kolejności do przedszkola będą przyjmowane dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną prosimy o rozwagę w podejmowaniu decyzji  i skorzystania z opieki w placówce, tylko w sytuacji kiedy naprawdę nie ma innego wyjścia.

Rodziców dzieci zapisanych do przedszkola od 25 maja prosimy o wypełnienie niżej zamieszczonych załączników i dostarczenie do przedszkola w proponowany sposób ( scan wypełnionych i podpisanych dokumentów wysłany na pocztę przedszkola przedszkole17@edu.konin.pl, dostarczenie dokumentów w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola i umieszczenie ich w skrzynce na listy znajdującej się w przedsionku placówki, osoby nie mające możliwości wydrukowania dokumentów mogą odebrać je z placówki w dniu 22 maja w godzinach 8.00-15.00.

Prosimy o bezwzględne zapoznanie się z zamieszczoną procedurą i przygotowanie dziecka do przyjścia do przedszkola na zasadach obowiązującego reżimu sanitarnego.

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU NR 17 „WOJTUSIOWA IZBA” W KONINIE W CZASIE PANDEMII COVID-19

Szczegółowa procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia u dziecKA  zarażenia  koronawirusem

Deklaracja w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego od 25 maja 2020 r.

Zgoda na mierzenie temperatury

Ankieta epidemiologiczna

Oświadczenie rodzica

Upoważnienie do odbioru dziecka