Informacje o otwarciu przedszkola – cd.

Decyzja organu prowadzącego z dnia 4.05.2020 r. w sprawie przedłużenia zamknięcia przedszkoli w Koninie.

Po analizie przedstawionych przez rząd wytycznych, konsultacjach z rodzicami oraz służbami sanitarnymi Prezydent Miasta Konina zdecydował, że do 24 maja miejski żłobek oraz publiczne przedszkola będą zamknięte. 11 maja w ograniczonym zakresie do pracy wróci natomiast Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie.