prace plastyczno-konstrukcyjne wykonane przez dzieci do tematu „witaj wiosno”