a tak duszki wyobrażają sobie podstępnego koronawirusa