realizacja projektu edukacyjnego „pomysłowe duszki”- rozwijamy naszą kreatywność