,,Psotki” eksperymentują. Dzieci z gr. III. biorą udział w obserwacjach oraz przeprowadzaniu eksperymentów