Kodujemy – używamy strzałek kierunkowych i poleceń słownych