Zajęcia w SP nr 3-poznanie zawodu nauczyciela anglisty (dziękujemy mamie Klaudi za zaproszenie)