INFORMACJE W SPRAWIE PODPISANIA DEKLARACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Uwaga Rodzice wszystkich dzieci (zarówno nowo przyjętych, jak i kontynuujących), które będą uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020!!!

Deklarację w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 należy podpisać w dwóch egzemplarzach w dniach:
od 26 sierpnia do 30 sierpnia 2019 r. w godz. 7.00 – 16.00 w dziale kadr i księgowości przedszkola. W. w deklarację można pobrać ze strony internetowej przedszkola – zakładka dla rodziców – „dokumenty do pobrania” i wypełnioną dostarczyć w podanym terminie.

Niepodpisanie umowy w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

Należy mieć przy sobie dowód osobisty oraz pesel dziecka w celu zweryfikowania danych.